Jaký má původ slovo "šlamastika"?

Text dotazu

Ráda bych věděla, jak vzniklo slovo šlamastika, v jakém jazyce má původ, případně zda se v čase nějak měnil jeho význam. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

slovo šlamastika či též někdy psáno šlamastyka vzniklo dle slovníků cizích slov následovně:

 

"šlamastyka ob. potíž. Z něm. Schlamastik z žid.-něm. Schlamassel od něm. schlimm špatný a hebr. mazzál štěstí"

(HOLUB, Josef, 1992. s. 431)

 

"šlamastika: nepříjemné postavení; nepo- hoda PS. Z něm. Schlamastik, to pak z žid.- něm. Schlamassel nehoda, „smůla“.

(MACHEK, Václav, 2010. s. 616)

 

"šlamastyka hov. expr. Z rak.-něm. Schlammastik, něm. Schlammasel a to z jidiš schlemasl, schlimasl ‘smůla, neštěstí’, složeného asi z něm. schlimm ‘špatný’ a jidiš mas(e)l ‘štěstí’ z hebr. mozzai ‘šťastná náhoda’."

(REJZEK, Jiří, 2012. s. 633)

 

"Šlamastika/šlamastyka. Tohle slovo má dvě pravopisné varianty. V korpusu má dost vysokou frekvenci, je tedy dost široce užívané. Slovo к nám přišlo přes němčinu z hebrejštiny, jak praví náš slovník. Označuje nepříjemnou situaci, problém. Často se zesiluje jeho význam slovem pěkný: dostal se do pěkné šlamastyky.

V jeho blízkosti najdeme sloveso dostat se: Do pořádné šlamastyky se dostal 19letý Stanislav K. z Krnova; Přijedu, jen co se z té šlamastyky trochu dostaneme."

(SCHMIEDTOVÁ, Věra, 2010. s. 159)

 

Význam a používání uvedeného slova dle slovníků Ústavu pro jazyk český AV ČR:

 

" šlamastika (vysl. -ty-) (řidč. šlamastryka), -y f. ob. expr. nepříjemné postavení, trampoty, nesnáze. Tohle jsme si nadrobili pěknou šlamastiku! Baar. Pokusím se, abych vás z téhle šlamastiky vysekal. Štech. Jste si vůbec vědom, člověče, do jaké šlamastryky byste tím přivedl celý soud? Vach. V červnu jsme tu měli krásné dny, ale teď tu nastane šlamastika nepohoda. Šim."

* https://psjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledej&heslo=%C5%A1lamastika&where=hesla&zobraz_ps=ps&zobraz_cards=cards&pocet_karet=3&numcchange=no&not_initial=1

 

"šlamastyka, šlamastika [-ty-], řidč. šlamastrika, -y ž. (z něm. driv. hebr.) hovor. expr. nepříjemná situace; trampoty, nesnáze 1: být v pěkné š-ce; dostat se do š-y, ze š-y; poradit si v každé š-ce"

* https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=%C5%A1lamastyka&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no

 

S přihlédnutím k významu slov, ze kterých dané slovo vzniklo a příklady užívání i ve starší literatuře, se pravděpodobně význam tohoto slova v minulosti příliš nelišil od současného užití.

 

 

 

 

Použité zdroje

* HOLUB, Josef a Stanislav LYER. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: SPN, 1992. s. 431. ISBN 80-04-23715-0. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:34f4b8f0-fdb8-11e3-a680-5ef3fc9bb22f

* MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 616. ISBN 978-80-7422-048-7. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:82ae15d0-df89-11e7-adb0-005056825209

* REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2012. s. 633. ISBN 978-80-7335-296-7. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:a4b59870-65d6-11e6-aed5-5ef3fc9ae867

* SCHMIEDTOVÁ, Věra. Čeština, jak ji neznáte. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 159. ISBN 978-80-7106-990-4. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:a21bd7e0-59f9-11e4-8b11-005056827e51

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.03.2020 21:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu