jaký je význam slova 'úcestí'?

Text dotazu

Co znamená 'úcestí'?

Na vysvětlenou k mému dotazu: To slovo jsem si původně vymyslel (resp. myslel, že vymyslel), posléze hledal na síti, zda to slovo existuje a jak se užívá, ted' ale z toho nálezu nejsem moudrý. Jediný odkaz, který jsem nalezl, je k čítankovému textu 'Děvče z Tater' od Vítězslava Hálka: "To byl jak koutek schválně uschovaný. / Však znali jej též ptáci peřestí, / jej laňky znaly v ranním úcestí, / a Katušce byl nad vše milovaný." Přiznám, že 'rannímu úcestí' prostě nerozumím.

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz je pro nás taky trošku oříškem. Doporučujeme odborníky na jazyk český a literaturu v Ústavu pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/  nebo Ústavu pro českou literaturu AV ČR http://www.ucl.cas.cz/cs/ . Spíš to ale vypadá, že V. Hálek si slovo - termín vymyslel, využil též neobvyklé slovo cestí, viz níže. Dušan Jeřábek, který knihu Básně k vydání připravil, v ediční poznámce uvádí, že „zůstaly nedotčeny ještě některé odchylky od dnešní normy pravopisné, popř. tvaroslovné… a dále některé tvary lidové, pro Hálkovu mluvu zvlášť příznačné… a celkem nečetné archaismy, ustrnulé spojení apod…“

*Cestí, střední rod = cesta (Heyduk) (* -  znamená slovo nářeční, vulgární, z hantýrky atd. nebo spisovné zastaralé, řídké, ojedinělé); cestiti = cestovati, cestka = zdrobnělina k cesta

Zdroj: TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952.

Našli jsme v jednom vydání Hálkových básní vysvětlivku např. slova peřestý - opeřený, pestrý. Bohužel úcestí vysvětleno není. (Domníváme se, že by to mohlo  ale znamenat, že to místo znaly i laňky, které jdou na ranní pastvu úcestím - od cestí - cesta, cestiti - cestovati, viz výše.)

(Vysvětlivka v knize HÁLEK, Vítězslav. Básně. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.)

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.11.2015 15:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu