Jaký je původ/vývoj slova HOJNOST ?

Text dotazu

Dobrý den,
snažím se dohledat původ/vývoj slova hojnost. Můžete mi prosím pomoci?

Jaký je původ/vývoj slova HOJNOST? Která synonyma jsou mu významově úplně nejblíže?

Hezký den

Odpověď

Dobrý den,

nejprve uvádíme význam slova "hojnost" podle Slovníku spisovné češtiny:

"hojný příd. vyskytující se ve velkém množství, bohatý 2: hojná pastva, úroda; 
hojně přísl.: hojně navštívené představení; 
hojnost, -i ž: hojnost masa; mít všeho hojnost; léta hojnosti bohatství, blahobytu"

a podle Slovníku spisovného jazyka českého:

"hojnost, -i ž. 
1. (čeho) množství, dostatek, nadbytek (op. nedostatek): h. zvěře, ryb; h. výrobků; shromáždit h. knih; mít všeho, ve všem h. 
2. blahobyt, zámožnost, bohatství (op. bída): žít v h-i; být zvyklý na h.; léta h-i; vesnické svátky h-i posvícení; roh h-i; bohyně úrody a h-i
hojný příd. 
1. takový, kterého je více než dostatečné, značné množství, vyskytující se ve velikém množství; četný, mnohý, bohatý: h-é zásoby; h-é pití a jedení; h-á pastva; h-á úroda; h. pot; kraj s h-mi srážkami; přijít v h-ém počtu; vyskytovat se v h-é míře, h-ou měrou 
†2. (čím, nač) mající hojnost, nadbytek něčeho, oplývající, bohatý: duben h. vodou, říjen pivem (pořek.);
 přísl. hojně (*hojno): h. někoho obdarovat; dát někomu h. peněz; h. navštívená schůze, o krádežích a loupežích hojno ted spáchaných všude si vypravovali (Jir.);
 podst. hojnost v. t."
V Českém etymologickém slovníku je uveden tento výklad:
"hojný, hojnost. Stč. (staročeský) hoj "hojnost" z psl. (praslovanského) *gojь téhož významu. Dále viz hojit se a žít."
Podle tohoto výkladu vzniklo z praslovanského slova gojь staročeské slovo hoj a z něj postupnými změnami vznikl výraz "hojnost"

Uvádíme také výklad slova "hoj", na který byl v předchozím hesle odkaz.
"hoj citosl. Spojuje se s psl. (praslovanským) *gojь "hojnost", ale spíš je to jen přirozený projev emocí jako u hej ap."
Ve Stručném etymologickém slovníku jazyka českého je u tohoto hesla také poznámka: "Význam radosti související s pocitem hojnosti".

Podle této poznámky by se tedy dalo říci, že slovo "hojnost" mohlo vzniknout z citoslovce, kterým byla vyjadřována radost na hojností něčeho (bohatstvím).
Tento etymologický výklad však není stoprocentní, u hesla "hojný", které je uvedeno výše byla v Českém etymologické slovníku poznámka, že tento výraz není doložen a "...rekonstruuje se pomocí historicko-srovnávací metody...".

Dále jsme prošli dva slovníky synonym, které uvádějí pro slovo "hojnost" tato synonyma:
Slovník synonym a frazeologismů: 
Hojnost - nadbytek, četnost, blahobyt, zámožnost, bohatství, bohatost¨

Slovník českých synonym:
Hojnost - dostatek, množství (něčeho), nadbytek, blahobyt, zámožnost, bohatství
ABZ slovník českých synonym, který je přístupný online uvádí jako synonymu také slovo bujnost.

Použité zdroje

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=hojnost&Hledej=Hledej

HOLUB, Josef a Stanislav LYER. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 483 s. ISBN 80-04-23715-0.

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2001, 752 s. ISBN 80-85927-85-3.

BEČKA, Josef Václav. Slovník synonym a frazeologismů. 1. vyd. Praha: Novinář, 1979, 431 s.

PALA, Karel a Jan VŠIANSKÝ. Slovník českých synonym. 3., dopl. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000, 479 s. ISBN 80-7106-450-5.

http://www.slovnik-synonym.[…]efix&cizi_slovo=hojnost

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

12.05.2015 21:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu