Jaký byl příbuzenský vztah mezi sv. Anežkou Českou a sv. Hedvikou Slezskou?

Text dotazu

O sv. Hedvice Slezské, k níž byla sv. Anežka Česká poslána na výchovu, se běžně píše, že byla Anežčinou tetou. V jakém přesnějším slova smyslu byly obě ženy příbuzné?

Odpověď

Dobrý den,

 

jak lze z níže citovaného dokumentu zjistit, tak Hedvika Slezská se téměř stala tchýní Anežky České. Ke sňatku vévodova syna s Anežkou však nedošlo, protože synové až na posledního zemřeli a posledního syna  Jindřicha si vzala Anežčina sestra Anna.

 

„Anežka jest poslána na sever od Čech do sousedního a pokročilejšího Slezska. Ve Slezsku totiž tou dobou duševně vládla kněžna Hedvika, mající již tehdy pověst svatosti a všech křesťanských ctností, jež mravy zušlechťují. Hedvika provdala se za muže drsného, jak již přídomek jeho naznačuje, jejž mu kronikáři pozdější přidali, snad vzhledem k jeho jemné, vzdělané a ušlechtilé manželce. Byl to Jindřich L, příjmením Bradatý nebo Vousatý. Hedvika pocházela z ušlechtilého rodu hrabat a markrabí meránských. Její otec byl Berthold IV. z Andechsu a matka její Anežka, hraběnka z Rochlic. Ale také její výchova a vzdělání nemělo býti domácí, nýbrž bylo svěřeno jednomu z nejmodernějších výchovných ústavů ženských: klášteru benediktinek v Kitzingách. Sotva dvanáctiletá jest provdána rodiči vévodovi vratislavskému a lehnickému Jindřichu Bradatému.   …..  Když byla Anežce tři léta, poslána byla se starší sestrou Annou do klášterní školy cisterciaček v Třebenicích. Snad byl tehdy plán dvojího sňatku dcer Přemyslových se syny vévody vratislavského a lehnického. Starší sestře Anně bylo tehdy asi deset let. Než po brzké smrti dvou starších synů vévodových: Boleslava a Konráda s nejmladším Jindřichem zasnoubena byla skutečně starší Anna, a to asi ve 12. roce svého věku, tedy okolo roku 1216. К vlastnímu zasnoubení Anežky však nedošlo.“

 

 

 

Použité zdroje

VYSKOČIL, Jan Kapistrán. Blahoslavená Anežka Česká: kulturní obraz světice 13. století. V Praze: Universum, 1933 [v tiráži 1934]. s. 59. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:e889e650-bafa-11e5-b770-5ef3fc9ae867

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.10.2019 11:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu