Jakub Štefanides Přibyslavský

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se tímto zeptat na Jakuba Stefanidesa (Štefanidesa) e1590-1639. V některé literatuře se totiž vyskytuje jako místo narození Přibyslavice a někde Přibyslav.
Ani po nahlédnutí do jeho knížky ve Vaší knihovně nejsem moudrý, protože je tam podepsán jako Přibyslav.. ý.
Jelikož nejsem zběhlý v literatuře 17. stol., tak nedovedu přesně říct, jestli je to Přibyslavský či Přibyslavický. Nemohl by mě někdo s tímto pomoci?

Odpověď

Dobrý den, kněz a autor pohřebních řečí je ve většině pramenů, které jeho osobu zmiňují, uváděn jako Jakub Štefanides Přibyslavský. Jako jeho rodiště je uvedeno město Přibyslav. V roce 1627 odešel Štefanides na Slovensko. Ještě před svým odchodem zastával funkci správce školy ve Vimperku. Na Slovensku působil jako farář v Drietome, později jako kaplan na hradě v Trenčíně.
Pochován je v Soblahově.
Další informace a zdroje k osobnosti náboženského spisovatele i s přehledem jeho díla naleznete ve Slovenském biografickém slovníku (Slovenský biografický slovník : od roku 833 do roku 1990.zv. 5.: R-Š. Martin : Matica slovenská, 1992).

Použité zdroje:
Český a slovenský biografický index: (v závorce je uvedeno jméno, které slovník uvádí)
* Slovenský biografický slovník : od roku 833 do roku 1990.zv. 5.: R-Š.
Martin : Matica slovenská, 1992 (Stefanides, Jakub - Přibyslavský)
* KUZMÍK, František. Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu. 1. vyd. Martin : Matica slov., 1976.(Jakub Stefanidedes Přibislavský)
* JUNGMAN, J. Historie literatury české. 2.vyd. V Praze 1849. (Stefanides, Jakub Přibislavský)
* MIŠIANIK, Ján. Bibliografia slovenského písomníctva do konca XIX. stor. : doplnky k Riznerovej bibliografii, zv. I. - VI. VII. 2. opravené a doplnené vyd. Martin : Matica slovenská, [1971]. (Stefanides Přibislavský, Jakub)
* VOPRAVIL, Jaroslav Stanislav. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře : (anagramů, kryptonymů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd.) Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. (1, Jakub Stephanides; 2, Jakub Stefanides Přibyslavský; 3, Jakub Stephanides Přibislavský; 4, Jakub Štefanides; 5, Přibislavský)

Pouze Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII.věku ( JIREČEK, Josef. Dějiny literatury české. Díl I, Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku, ve spůsobě slovníka životopisného a knihoslovného . V Praze : Nákladem B. Tempského, 1875-6 ) je uvedeno jméno Stefanides Jakub z Přibyslavic.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.01.2009 13:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu