Jaké tituly vyšly v bratrské tiskárně?

Text dotazu

Dobrý den, jsou známy nějaké konkrétní tituly které vyšly v Ivančicko-Kralické tiskárně Jednoty Bratrské před rokem 1613, případně včetně roku vydání?

Odpověď

Dobrý den,

ačkoli je tiskárna Jednoty bratrské v Ivančicích, později Kralicích nad Oslavou v některých zdrojích označována za tajnou, je v současné době známo mnoho tisků, které vyprodukovaly tyto tiskárny od svého založení v roce 1562 až do roku 1619, kdy kralická tiskárna přerušila svou činnost. Tisky nebyly opatřovány úplnými vydavatelskými záznamy z ochranných důvodů, neboť Jednota bratrská stála od svého oddělení od utrakvistů v roce 1467 mimo systém legálně povolených církví a byla po celou dobu předbělohorskou vystavena setrvalému pronásledování.

Stručný seznam knih vydaných ivančicko-kralickou tiskárnou najdete i na internetu (viz webový odkaz Moravské tiskárny níže). Můžete využít katalog STT v rámci databází Národní knihovny a podle zadání pojmu „Ivančice“ či „Kralice“ do filtru „Místo vydání“ naleznete konkrétní tituly včetně roků vydání, např. https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-b&find_code=WPP&x=0&y=0&request=Kralice&filter_code_1=WTP&filter_request_1&local_base=STT

Příklad vydaných knih v Ivančičích:

Ewa[n]gelia anebo Čtenj swatá kteráž slowau Passige. Řeči některé Prorocké: a Prefacý obyčegné, to gest: Zpěwowé, k zwlásstnjm Hodům weyročnjm naležitj w nowě Zprawenj a wytisstěnj. [Ivančice: Českobratrská tiskárna], 1571. 44 listů.

BLAHOSLAV, Jan. [Musica to gest Knjžka Zpěwákům náležité zpráwy w sobě zawjragjcý: Sepsaná Jazykem Českým k žádosti některých dobrých přátel: A wytisstěná neyprwé Leta Páně 1558. w Holomaucy: Nynj znowu pilně skorygowaná a wytisstěná: Přidány sau Regule a naučenj potřebná Kantorům y Pjsnj skladatelům...]. [Ivančice: Bratrská tiskárna, 1569]. [89] s.

Nowy Zákon: wnowě z Jazyku Řecke ho do Česstiny přeložený. Secunda Editio diligenter recognita. [Ivančice: bratrská tiskárna], 1568. 367 listů.

ŠTEFAN, Ondřej. Wýklad řečj Božjch, kteréž we dny nedělnj a swátečnj w shromážděnjch křesťanských, od učitelůw Gednoty Bratrské, obecně předkládány býwagj. [Ivančice: tiskárna Jednoty bratrské], 1575. [8], 455, [1] s., [1] obr. příl.

Použité zdroje

Encyklopedieknihy.cz: Bratrská tiskárna [online]. c2020 [citováno 09. 07. 2024]. Dostupný z WWW: <https://www.encyklopedieknihy.cz/[…]/Bratrsk%C3%A1_tisk%C3%A1rna>

Moravské tiskárny: Bratrská tiskárna – Kralická tiskárna [online]. c2020 [citováno 09. 07. 2024]. Dostupný z WWW: <https://typografie.mapy.mzk.cz/tiskari/69>

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Ivančicko-kralická bratrská tiskárna [online]. c2024 [citováno 09. 07. 2024]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wi[…]rsk%C3%A1_tisk%C3%A1rna>

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.07.2024 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu