Jaké speciální služby v knihovně poskytujete seniorům a handicapovaným?

Text dotazu

Dobrý den, jsem studentkou VŠ a v mé bakalářské práci se zabývám knihovními službami, podrobněji službami pro seniory a jinak znevýhodněné uživatele. Chci se tedy zeptat jaké služby vaše knihovna poskytuje pro tento okruh uživatelů. Například mě zajímá, zda poskytujete čtečky, lupy, brýle... Nebo zda máte uzpůsobené značení regálů a jednotlivých oddělení pro lidi se zrakovým postižením. Je vaše budova bezbariérová, pokud ano, jakých prvků se to týká? V poslední řadě se chci zeptat na personál knihovny. Prošel zvláštním školením ohledně správného způsobu komunikace se znevýhodněnými uživateli (zrak, sluch, fyzicky)? Předem děkuji za odpověď a váš čas.

Odpověď

Dobrý den,

Odpověď na vaše otázky jsme se pokusili shrnout v následujících třech okruzích:

1) Bezbariérové přístupy

Naše knihovna se v rámci stavebních omezení snaží zajišťovat bezbariérový přístup do prostor určených pro čtenáře. Bohužel, pouze jeden z objektů je koncipován jako zcela bezbariérový, v hlavní budově pak zajišťujeme bezbariérový přístup služebním vchodem a možnost využít služební výtahy. Jde o provizorní řešení a některé prostory jsou bohužel stále pohybově znevýhodněným uživatelů bez pomoci nepřístupné, což je dáno rozložením budovy v níží sídlíme.

2) Kompenzační pomůcky

Knihovna na vybraných počítačích nabízí nevidomým přístup přes portál FriendlyVox, zpřístupňující informační a komunikační služby bez nutnosti užití zraku. Další kompenzační pomůcky nenabízíme a regály nemají zvláštní značení - především z toho důvodu, že drtivá část našeho fondu je umístěná ve skladech a je třeba ji objednat předem. Náš volný výběr je omezen především na knižní novinky a uživatelům je zde vždy k ruce obsluha, stejně jako v jednotlivých studovnách.

3) Školení pracovníků

Pracovníci naší knihovny nejsou centrálně školeni v práci s uživateli se specifickými potřebami, ale zaměstnanci v exponovaných pracovištích (Multimediální studovna, kde je mimo jiné zpřístupněn již zmíněný portál FriendlyVox a jsou dostupné elektronické knihy pro nevidomé) se vzdělávají samostatně, návštěvami tematických přednášek a kurzů.

Obor

Informace o knihovně

Okres

Olomouc

Knihovna

Vědecká knihovna v Olomouci

Datum zadání dotazu

04.06.2018 17:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu