Jaké se užívaly šlechtické tituly v zemích Koruny české v letech 1280-1330?

Text dotazu

Ve Svaté říši římské i dalších okolních zemích se na přelomu 13. a 14. století šlechtici rozlišovali různými tituly, které odrážely jejich postavení: zeman, svobodný pán, hrabě, kníže, vévoda,... Jak tomu bylo v zemích Koruny české v letech 1280-1330 (tedy před Karlem IV.)?

Odpověď

Dobrý den,

k vašemu dotazu jsme nalezli článek, který se zabývá rozvrstvením české šlechty ve 13. století a obsahuje též řadu doporučených pramenů.

*SKŘEKOVÁ, Jana. Česká šlechta ve 13. století. In: Středověk [online]. 14. 10. 2012 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2012100001

 

Další zdroje:

*HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan a DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-906-5. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:6b74f7f0-e675-11e8-9210-5ef3fc9bb22f

*JUROK, Jiří. Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku: majetková a sociální struktura, politická moc a kulturní reprezentace šlechty a feudality v českém státě ve 13. - první polovině 17. století. Nový Jičín: [Jiří Jurok], 2000. 604 s. ISBN 80-238-6220-0. Dostupný také z: http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:39ebf390-1eb4-11e6-8145-5ef3fc9bb22f

*KAPRAS, Jan. Přehled právních dějin zemí české koruny, Díl první: Právní prameny a dějiny státního zřízení doby předbělohorské. Praha: Jan Kapras, 1921. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:6fd55110-5547-11e8-bd42-5ef3fc9bb22f

*LINC, Míla. Středověký svět [online]. Praha: Městská knihovna v Praze, 2018. [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/41/11/77/stredoveky_svet_i.pdf

*MACEK, Josef, ČORNEJ, Petr. Česká středověká šlechta. Praha: Argo, 1997. 156 s., ISBN 80-7203-045-0. Dostupný také z: http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:a66a0c40-a028-11e2-bc29-005056825209

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.07.2019 22:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu