Knihy Karla IV.

Text dotazu

Zajímalo by mě, jaké přesně knihy vlastnil český král Karel IV. Údajně jich nebylo mnoho, protože v té době byly knihy velmi drahé.
A poddotaz: jaké z nich věnoval univerzitní knihovně při Univerzitě Karlově, kterou zakládal?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

z Odd. rukopisů a starých tisků NK ČR jsme obdrželi následující odpověď:

 

Dobrý den,

jako odpověď jsem zvolila doporučenou literaturu. Myslím, že v každé knize o Karlu IV. bude jistě zmínka i o knihách které vlastnil. Ať už v souvislosti se sběratelstvím, tak v souvislosti s pokladem a kulturou. Lépe to nedokážu. Pokud by paní odpověď neuspokojila nebo by potřebovala téma podrobněji zkoumat, ať se ozve některým expertům na rukopisy v našem oddělení - kontakty jsou na stránkách oddělení - http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-rukopisu-a-starych-tisku/kontakty .

 

--------

K prostudování doporučuji publikaci:

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000273898&local_base=NKC

kde se dozvíte základní informace "Z historie universitní knihovny", jejímž základem byly i knihy od Karla IV.

 

"... první výslovná zpráva je teprve z r. 1366, kdy se Beneš Krabice z Veitmile zmiňuje ve své kronice ... . Tehdy Karel IV. věnoval jako základ kolejní knihovně "hojnost knih", jak praví kronikář, asi 48 svazků, a brzy potom ji rozhojnil darem ... z pozůstalosti vyšehradského děkana Viléma z Lestkova koupil r. 1370 pro svou kolej 114 rukopisů za 100 hřiven."

 

Tatáž informace též na stránkách NK ČR:

https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/klementinska-nej/karlovy-kodexy

 

 

Dále k historickému fondu NK ČR doporučuji:

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001648105&local_base=NKC

 

Stran knih, které vlastnil Karel IV.:

 

"Svatovítský inventář z r. 1378 eviduje v Kapitulní knihovně asi 200 rukopisů."

Další informace o akvizici a různých knižních darech Karla IV. viz str. 97+98.

Viz v knize http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000144779&local_base=NKC

 

Zkuste tedy do doporučených knih nahlédnout; pokud byste zde nenašla požadované informace, případně byste je potřebovala doplnit, můžete se obrátit přímo na pracovníky Odd. rukopisů a starých tisků a dotaz konzultovat přímo s nimi. 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.04.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu