Jaké kategorie, jaká města a kraje jsou vyobrazeny na Krannerově kašně v Praze na Smetanově nábřeží (jak jdou přesně za sebou)?

Text dotazu

Dobrý den,
  Krannerovu kašnu znám, ale neumím přesně identifikovat, co která socha představuje? Poznám alegorii Prahy a Kutné Hory. Rada bych je měla pojmenované pěkně popořadě a konkrétně.

Předem díky

Odpověď

Dobrý den,

 

základní dělení soch na Krannerově kašně je trojí. Od zdola na horu je to následovně:

 

1. Alegorie Prahy a krajů jsou umístěny na pilířích nádrže kašny.

2. Alegorie činností a oborů jsou umístěny při střední části pomníku.

3. Na vrcholu se nachází jezdecká socha Františka I.

 

S identifikací jednotlivých soch se pojí několik problémů. Uspořádání krajů, ze kterého tvůrci kašny architekt Josef Ondřej Kranner a sochař Josef Max vycházeli, přestalo platit v roce 1849, rok před odhalením sochy.

Jednotlivé alegorie nejsou jednoznačně určeny. Jejich identifikace tedy není naprosto přesná.

 

Petr Šámal a Alexandr Rymarev, autoři jedné ze snah o pojmenování alegorií jednotlivých měst, zvolili následující interpretační klíč.

Vycházeli z dobové charakteristiky jednotlivých krajů od Františka Xavera Zippeho a někdy také z přírodního charakteru kraje nebo jeho historické tradice.

 

Soch je dohromady 17.  Socha znázorňující Prahu a 16 soch podle jednotlivých krajů. Popis soch bude orientován od sochy Prahy zprava doleva. Prahu znázorňuje sedící žena, která má v pravé ruce štít a na hlavě místo koruny hrad.

 Znázorněné kraje jsou následovné:

 

 1. Bydžovský kraj - postava horala s nádobou s vytékající vodou. Snad znázornění Krkonoš a Labe.

 2. Rakovnický kraj - socha znázorňuje lovce, protože kraj je spojen s loveckou tradicí.

 3. Kouřimský kraj - vychází z dobového popisu, kde se uvádí, že hlavní obživou obyvatel bylo zpracování plodin .

 4. Žatecký kraj - socha muže, držícího v pravé ruce tyč na které se vine rostlina, odkazuje k pěstování chmele.

 5. Chrudimský kraj - muž s koněm,  v dobovém popisu kraje byl zdůrazněn chov koní.

 6. Čáslavský kraj -  postava muže se opírá o část stromu, atribut kraje by mohlo být dřevo.

 7. Boleslavský kraj - muž nesoucí obilí, znázorňuje hlavní charakteristiku kraje a to zemědělství.

 8. Plzeňský kraj - horník evokuje doly, které charakterizují kraj.

 9. Budějovický kraj - dobový popis kraje vyzdvihuje stavbu lodí. Postava má pod sebou atribut voru, odkazující k plavení dříví.

10. Prácheňský kraj- socha má rybářské a lovecké atributy. Je možná spojitost rybníky a rybníkářstvím 11. Klatovský kraj - postava může držícího nádobu, odpovídá dobovému zdůraznění sklářství v kraji.

12. Loketský kraj - postava lovce může odkazovat na loveckou tradici kraje.

13.Královehradecký kraj - jako hlavní zdroj obživy v kraji, bylo zdůrazňována přádelnictví a tkalcovství.

14. Táborský kraj - postava bojovníka, možná má zpodobňovat husitu.

15. Litoměřický kraj - muž mající na tyči vinnou révu odkazuje na pěstování vína.

16. Berounský kraj - oblast bývala spojována s hutní výrobou.

 

Jasnější je identifikace soch znázorňující obory a činnosti, dohromady je jich 8. Jejich charakteristiku doplňují drobné figury pod samotnými sochami.

 

Sochy jsou následující:

 

1. Mír - žena, která má pod sebou holubici

2. Bohatství národa -žena, která drží věc evokující roh hojnosti a má pod sebou gryfa.

3. Hornictví - horník, který má pod sebou permoníka.

4. Zemědělství - zemědělec, v ruce drží srp a pod sebou má krávu.

5. Průmysl - socha muže, který má za sebou ozubené kolečko a pod sebou lva.

6. Obchod - muž stojící levou nohou na balíku a pod sebou má mořskou pannu.

7. Umění - žena, která drží v ruce zmenšenou stavbu a pod sebou sfingu.

8. Věda - je vyobrazená jako žena držící v rukou rozevřenou knihu a pod sebou má sovu.

 

 

Použité zdroje

ŠÁMAL, Petr a RYMAREV, Alexandr. Domy na Starém Městě pražském II. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007.

ISBN 978 - 80 -7106 - 911- 9.

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.11.2019 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu