Hlavní principy a metody chorografie

Text dotazu

Dobrý den,
dočetla jsem se, že Claudius Ptolemaius rozlišoval mezi geografií a chorografií, která byla (na rozdíl od geografie) více zaměřena na charakter a jedinečnost místa a neřešila tolik vztah k většímu prostorovému celku. Chci se Vás zeptat, jaké jsou hlavní principy a metody chorografického popisu území.
Děkuji!

Odpověď

Dobrý den,
k Vašemu dotazu se nám podařilo najít tyto informace:
Podle Ottova slovníku naučného:
"Chórografie (z řec.), oddíl vědy zeměpisné. Oproti topografii čili místopisu popisuje větší oblasti a krajiny jako zeměpisný celek."

Definice z Masarykova slovníku naučného:
"Chorografie (z řec.) zeměpis regionální, oblastní, územní, popisující zeměpisně jednotlivá území jako přirozené celky."

Dále se nám podařilo najít informace na internetu, bohužel není uvedeno odkud interpret čerpal své informace a my nejsme sto tyto informace ověřit, nicméně toto uvádí wikipedie:
"Chorografie (možno přeložit jako popis místa) pochází z dílny Klaudia Ptolemaia (89 - 165) jako rozlišení geografie. Ptolemaios se domníval, že je zapotřebí rozdělovat geografii a chorografii. Podle něj je v chorografii rozumné a užitečné uvádět i nejdetailnější zvláštnosti zemí, naproti tomu v geografii jen hrubé rysy. Chorografie se zabývá převážně kvalitou nikoli kvantitou; usiluje o podobnost, nikoli proporcionalitu poloh; geografie se spíše zajímá o kvantitu. Domnívá se, že geografii jde vždy o soulad vzdáleností, avšak o podobnost, shodnost pouze tehdy, když zobrazuje velké regiony a obecné, celkové obrysy. Polohu a obrysy zachycuje jen s pomocí linií a smluvených značek.

Chorografie proto vůbec nepotřebuje matematické metody, které jsou v geografii nejvýznamnějším komponentem. Podle něj je základem geografie astronomické určení polohy bodů." (http://cs.wikipedia.org/wiki/Chorografie)
Dále bychom Vám doporučili obrátit se spíše na Knihovnu geografie na Univerzitě Karlově: http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/

Použité zdroje

* databáze Czech Geographical Bibliography Online: http://www.geobibline.cz/node/11
* Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. [Praha]: Paseka, 1996-2003. 28 sv. ISBN 80-7203-007-8.
* Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Praha: Československý kompas, 1925-1933. 7 sv.
* Štefl, Vladimír. Klaudios Ptolemaios: tvůrce geocentrické soustavy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2005. 56 s. Velké postavy vědeckého nebe; sv. 15. ISBN 80-7196-317-8.
* Downs, Roger M. et al. Almanach geografie. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2006. 496 s. ISBN 80-7026-267-2.
* Vrána, Karel, ed. V jednom společenství: životní příběhy světců. Vyd. 2., rev., Ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 2009. 550 s. ISBN 978-80-7021-990-4.
* Patočková, Soňa. Geografie: studijní materiály nejen pro maturanty. V Tribunu EU vyd. 1. Uherské Hradiště [i.e. Brno]: Tribun EU, 2008. 193 s. Knihovnicka.cz. Librix.eu. ISBN 978-80-7399-578-2.
* databáze ANL (české články): http://aleph.nkp.cz/cze/anl
* online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc Volný internet:
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Chorografie
* https://www.google.cz/#q=chorografie&nfpr=1

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.06.2015 13:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu