Jaké je definice pojmu parokruh?

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se dozvěděla, co je to parokruh. Pojem je použit v překladu románu Julese Verna Pět neděl v balóně a také v Životě na Měsíci Karla Pleskače. Nejspíše má něco společného s podnebím a atmosférou, ale přesně to nevím.

Odpověď

Dobrý den,

dle textů, které jsme vyhledali je parokruh zastaralým termínem užívaným pro atmosféru.

Níže posíláme úryvky textů a citace knih, ze kterých byly úryvky převzaty.

 

 

*MEZÍRKA, Josef a VYMAZAL, František. Soubor veškerých nauk hospodářských: rukojeť pro učitele při vyučování hospodářství na národních školách, spolu čítanka ve prospěch škol opakovacích a naučná kniha pro menší statkáře. V Brně: Nákladem Fr. Karafiata, 1869. S. 9. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:8aa02810-a298-11e7-a093-005056825209

 

"Celý povrch naší země skládá se z vody a země. Voda zaujímá asi tři čtvrtiny a obydlená země čtvrtinu povrchu zemského. Odevšad obklopena jest země asi 8 až 10 mil vysoko plynnou látkou, jíž vzduch, parokruh aneb řeckým jménem atmosféra říkáme."

 

*Časopis českého Museum. Praha: Knihkupectví J. G. Calve, 1850, 24(3). S. 436, 439. ISSN 0862-7282. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:8d4e88f0-cf14-11e8-b0e0-5ef3fc9bb22f

 

"Zeměkoule naše obklíčena jest kolkol vrstvou vzduchu, který tvoří opar neb parokruh; obapolné působení povrchu země a parokruhu, pod vplyvem světla, tepla, električnosti a magnetismu má za následek úkazy, které jsou předmětem meteorologie čili povětroznanství;

........

Mámeli nyní zevrubné vědomosti o prvcích našeho parokruhu, zato nevíme téměř nic o jeho výšce; dle zákonu tak zvaného Mariotte'ova hutnost plynů závisí od tíže, kterou oni samy sebe tlačí; čím výše tedy jdeme, tím slabší je tlak od hořejších vrstev vzduchu, tím více se roztahují, a tak by to mělo jít do bezkonečna t. j. parokruh zemský by neměl míti žádných mezí. To ale nemůže býti jen z té příčiny, že parokruh i se zemní koulí za 24 hodin se jednou otočí okolo osy zemní;........"

 

 

*Čtvrtá čítanka pro obecné školy. Ve Vídni: C.k. školní knihosklad, 1876. S. 17. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:2e675c60-68e7-11e8-bfeb-5ef3fc9bb22f

 

"Okruhy Čtení o přírodě. ...5. Vzduch, parokruh"

 

 

*Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského. Tiskem a nákladem Papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských. S. 847, 848. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:4d926250-1c3d-11e5-b642-005056827e51

"....zhustl zase parokruh naší země tou měrou, že nemohlo jím světlo pronikati....

.....Z jedné části plynových a parních látek, z nichž se parokruh skládal, utvořil se náš vzduch, kdežto část druhá v kapalnou hmotu se proměnila a na povrch země naší spadla. ...."

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.05.2019 10:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu