Jaká literatura zpracovává dějiny české silniční sítě?

Text dotazu

Zatímco dějiny železničních tratí jsou popsány poměrně detailně, u obcí také většinou snadno najdeme dostupné informace o jejich historii a vývoji, velmi špatně se mi hledají informace o historii konkrétních silnic. Jen vzácně najdu někde konkrétní zmínku, kdy byla vybudována nějaká jednotlivá silnice, ale nenašel jsem žádný zdroj, který by historii silniční sítě v českých zemích konkrétně a podrobně zpracovával, tj. že bych si tam mohl najít konkrétní silnici, zjistit, kdy byla vybudována, jestli "na zelené louce", anebo v trase nějaké historické cesty, jaká je historie jejího číslování a staničení (kilometráže), kdy na ní proběhly nějaké zásadnější přeložky či přestavby atd., popřípadě jestli pod dnešním číslem silnice nejsou spojeny úseky s různým původem a historií. Našel jsem jen obecné informace o tom, že základ silniční sítě byl vybudován v letech 1740–1850, případně o různých císařských patentech aj., které měly stavbu silnic podporovat. Možná by se ještě dalo najít něco o císařských silnicích, případně porovnávat mapy z I., II. a III. vojenského mapování a dalších map českých zemí, ale že by se opravdu žádná odborná literatura nezabývala podrobně vývojem silniční sítě? Vždyť na to navazuje řada dalších zajímavých témat - zájezdní hostince, poštovní stanice, mosty, dějiny hospodářství, vývoj tváře krajiny...

Vím, že podle zákona má už 15 let existovat Centrální evidence pozemních komunikací, ale kvůli laxnosti ministerstva dopravy dodnes nebyla zřízena a dokonce ještě ani nebyl vydán prováděcí předpis. Ovšem ta se asi bude věnovat čistě aktuálnímu technickému popisu a zřejmě nebude zaměřena i na shromažďování dostupných historických údajů o komunikaci. To bych spíše čekal od nějaké monografie. Skutečně se touto tématikou dosud nikdo systematicky nezabýval, nebo by se někde přece jen něco dalo najít?

Odpověď

Dobrý den,

 

prošel jsem katalog Národní technické knihovny (https://vufind.techlib.cz) a níže jsem vytvořil seznam literatury na dané téma:

 

HOŘENÍ, Jan, Tomáš JANDA a Václav LÍDL. 70 let dálnic ve fotografii = 70 years of the motorway in photographs. Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2009. Záznam v katalogu: https://vufind.techlib.cz/Record/000657940

 

JIRSÁK, Luděk. Prognóza dopravy. Praha: Středisko pro rozvoj silnic a dálnic, 1972. Studijní sborník VTEI. Svazek 2. ISBN (nev.). Záznam v katalogu: https://vufind.techlib.cz/Record/000494258

 

LÍDL, Václav. Poslové zapomenuté budoucnosti: výstavba dálnic v letech 1938-1950 na území Čech a Moravy. Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2002. Záznam v katalogu: https://vufind.techlib.cz/Record/000162195

 

MUSIL, Jiří F. Po stezkách k dálnicím: kapitoly z dějin silnic, silničních dopravních prostředků a silničního stavitelství. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1987. Záznam v katalogu: https://vufind.techlib.cz/Record/000047080

 

Provozní mapy kilometrických vzdáleností silnic 1.a 2. třídy pro všechny kraje ČSR. Praha: Dopravní nakladatelství, 1958. ISBN (váz.). Záznam v katalogu: https://vufind.techlib.cz/Record/000335691

 

ROUBÍK, František. Silnice v Čechách a jejich vývoj. Praha: Společnost přátel starožitností čsl., 1938. Stopami věků. Záznam v katalogu: https://vufind.techlib.cz/Record/000176378

 

Silnice a dálnice v České republice: vývoj stezek, cest, silnic a dálnic na našem území od nepaměti až po současnost. Rudná: Agentura Lucie, 2009. ISBN 978-80-87138-14-4. Záznam v katalogu: https://vufind.techlib.cz/Record/000670545

 

Silnice a železnice. Časopis. Ostrava: Konstrukce Media, [2006]-. ISSN 1801-822X. Záznam v katalogu: https://vufind.techlib.cz/Record/000644746

 

Silnice mosty. Časopis. Praha: SILMOS, [2000]-. ISSN 1804-8684. Záznam v katalogu: https://vufind.techlib.cz/Record/000628533

 

ŠIWEL, W. H., František BERAN, Břetislav HLAVICA, et al. Příruční silniční knihovna. Svazek 1. Praha: Silniční příručky, 1933. Záznam v katalogu: https://vufind.techlib.cz/Record/000291659

 

ŠIWEL, W. H., František BERAN a E. J. KOUBEK. Příruční silniční knihovna. Svazek 3. Praha: Silniční příručky, 1936. Záznam v katalogu: https://vufind.techlib.cz/Record/000291658

 

ŠTĚPÁN, Luděk a Jaromír PRAŽAN. Silnice v Pardubickém kraji: historie a současnost. Pardubice: Mayday, 2009. ISBN 978-80-86986-46-3. Záznam v katalogu: https://vufind.techlib.cz/Record/000669526

 

ZÁVODNÍK, Alois. O stavbě a udržování silnic v době minulé a přítomné. Brno: Alois Závodník, 1928. Záznam v katalogu: https://vufind.techlib.cz/Record/000665823

Použité zdroje

https://vufind.techlib.cz

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

20.05.2022 16:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu