Jaká je prosím etymologie slova brusle?

Text dotazu

Jaká je prosím etymologie slova brusle?

Odpověď

Dobrý den,
vysvětlení původu slova brusle jsme nalezli v etymologických slovnících :

1) Slovo brusle se běžně používá od dob Josefa Jungmanna. Původní výraz kosle byl moravský (a polský), z toho pochází běžnější výraz česky kůsle.
2) Slovo brusle pochází z nářečného  slova kůsle = sněžnice ke koslať se = kolébat se (v. kosý = zahnutý všeslovansky), a to pod vlivem výrazu brousiti, protože brusle se časem přebrušují.

Starší český lidový výraz pro brusle byl šlajfky, z něm. Schleifen = bruslit. Schleifen znamenalo také brousit, český název je tedy přikloněn k tomuto významu.Použité zdroje

Etymologický slovník jazyka českého. Praha : SPN, 1978
Etymologický slovník jazyka českého. Praha : Lidové noviny, 1997

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.02.2021 17:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu