Jaká existuje literatura vhodná k tématu feminismu za první republiky?

Text dotazu

Snažím se momentálně najít zdroje k tématu feminismus za první republiky, tedy hledám knihy, které jsou třeba obecně o historii feminismu a zahrnují i popis periody první republiky, nebo hledám i literaturu, která pojednává o klíčových osobnostech feminismu toho období (př. feminismus v pojetí TGM)a zasazuje je do kontextu a celkově hledám cokoliv, co se k danému tématu váže. Jde mi o knihy, ale i články, české, ale i anglické.

Odpověď

Dobrý den,

k vyhledání literatury k uvedenému tématu můžete použít kombinaci klíčových slov jako např. feminismus - historie, feminismus - dějiny, ženy - dějiny, ženské hnutí, ženská otázka apod. Jednotlivá klíčová slova je možné spojit logickým operátorem AND, který zaručí, že se všechna uvedená klíčová slova objeví ve výsledcích dotazu. Výrazy je také možné pravostranně zkracovat pomocí znaménka ? nebo *, při zadání feminis? se Vám tak vyhledají záznamy obsahující slova feminismus, feminismu, feministický atd. Dotaz by pak třeba mohl vypadat takto: feminis? AND dějin?. Podobně pak můžete vyhledávat dokumenty k jednotlivým osobnostem například ke zmíněnému T. G. Masarykovi, Františce Plamínkové aj.

Pokud pro vyhledávání zvolíte online katalog Národní knihovny ČR (https://aleph.nkp.cz/cze/nkc), doporučujeme klíčová slova zadávat do pole s názvem Všechna pole. Vzhledem k záběru tématu bychom volili raději obecnější dotaz než zadání do konkrétních polí (např. název, předmět), aby Vám neunikly záznamy, které mohou mít klíčové slovo např. v názvu, ale už ne v poli předmět (u starších dokumentů mohou klíčová slova v poli předmět úplně chybět).

Tímto způsobem sice budete muset projít více záznamů, ale výsledek bude úplnější. Online katalog NK ČR nabízí u záznamů zejména české literatury naskenovaný obsah dokumentů, takže je možné poměrně dobře ověřit, zda je pro Vás daný dokument relevantní. I z tohoto důvodu bychom volili vyhledávání ve všech polích, které zaručí, že se budou zadané výrazy hledat i v těchto obsazích.

Řada dokumentů je již také digitalizovaná, v současné době (až do 17.5.2020) je pro uživatele Národní knihovny ČR zpřístupněn obsah digitální knihovny pro čtení v rámci projektu Národní digitální knihovna pro VŠ (https://kramerius-vs.nkp.cz/), podobně zpřístupňuje digitalizovaná díla i Moravská zemská knihovna (https://kramerius-vs.mzk.cz).

Uvádíme několik příkladů dokumentů nalezených v katalogu NK ČR:

* HECZKOVÁ, Libuše. Píšící Minervy: vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky. Vyd. 1. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009. 402 s. Mnemosyne; sv. 1. ISBN 978-80-7308-282-6. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/24976/pdf. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:7a706c60-0606-11ea-af21-005056827e52 (titul je třeba dohledat v NDK pro VŠ, pokud máte přístup)

* UHROVÁ, Eva. Po nevyšlapaných stezkách: z dějin ženského hnutí a jeho žurnalistiky do roku 1921. [Praha]: Mona, 1984. 174 s. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/102718/pdf. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:24fb7c90-bbeb-11e8-bbaa-005056827e52 (titul je třeba dohledat v NDK pro VŠ, pokud máte přístup)

* KALNICKÁ, Zdeňka. Filozofie a feminizmus. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2010. 150 s. Spis OU; č. 226/2010. ISBN 978-80-7368-856-1. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/31157/pdf.

* BAHENSKÁ, Marie, MUSILOVÁ, Dana a HECZKOVÁ, Libuše. Iluze spásy: české feministické myšlení 19. a 20. století. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2011. 282 s. ISBN 978-80-86829-79-1. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/105610/pdf.

* HAVELKA, Jiří. Katolické političky?: český katolický feminismus (1896-1939). Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 206 stran. ISBN 978-80-7422-653-3. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/438842/pdf.

* MASARYK, Tomáš Garrigue. Masaryk a ženy: sborník k 80. narozeninám prvního presidenta Republiky Československé T.G. Masaryka / Díl I. 3. vyd. V Praze: Ženská národní rada, 1930. 337, [vi] s.

Články k tématu je pak možné hledat v bibliografické databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (https://aleph.nkp.cz/cze/anl). Databáze obsahuje články vydané od r. 1991, výběrově mohou být propojené na plné texty.

Jako další zdroj je možné využít i digitální knihovnu Kramerius (http://kramerius5.nkp.cz/, dokumenty chráněné autorským zákonem je možné prohlížet pouze z počítačů v knihovně, k prezenčnímu studiu bude NK ČR otevřena pravděpodobně až od 11.5.2020) nebo pokud máte náš čtenářský průkaz, můžete hledat i přes již výše zmíněné rozhraní - https://kramerius-vs.nkp.cz/. Vyhledávání v digitální knihovně sice není tak pružné, je vhodné zadávat pouze jednoduché dotazy, ale můžete získat články, příspěvky, kapitoly v knihách, které byste jinak nenalezl/a.

Články je možné hledat také v rámci Centrálního katalogu Univerzity Karlovy v Praze (https://ckis.cuni.cz/F/?func=find-a-0&local_base=claal), Společné báze článků AV ČR (https://aleph22.lib.cas.cz/F/func=file&file_name=find-b&local_base=ANLAV), také např. v článkové databázi Historického ústavu AV ČR (https://biblio.hiu.cas.cz/).

Ze zahraničních zdrojů by mohly být vhodné zejména databáze Central and Eastern European Academic Source (CEEAS) a Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Jedná se o placené zdroje, ke kterým mají přístup registrovaní uživatelé NK ČR (https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/prehled-lic-zdroju/#ceeas).

Z volně dostupných zdrojů byste mohla využít např. vyhledávač Google Scholar (https://scholar.google.cz/), který umožňuje vyhledávat odbornou literaturu (články, výzkumné zprávy, knihy atd.), dokumenty mohou být propojeny na plné texty.

V případě, že byste si nevěděla rady nebo Vám vyhledávání činilo potíže, nabízíme také zpracování rešerše, tj. seznam literatury na dané téma. Jedná se o placenou službu, více informací naleznete v případě potřeby na stránkách NK ČR - https://www.nkp.cz/sluzby/reserse.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.04.2020 13:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu