Původní délka Labe

Text dotazu

Dobrý den,
jak bylo Labe původně dlouhé, než byly prokopány všechny ty meandry. Od přírody snad Labe nemůže být tak rovné...
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,
celková délka Labe činí od pramene v Krkonoších až do jeho ústí v Severním moři 1094,26 km.

K napřimování Labe dochází postupně již od 16. století. Nejvýraznější změny ovšem proběhly v 19. a 20. století. Ke změnám na toku řeky Labe bylo přistoupeno z několika důvodů. K těm nejzásadnějším patří zdokonalování protipovodňové ochrany, zajištění lepšího průchodu ledů, odvodnění zemědělské půdy v okolí řečiště a zlepšení plavebních podmínek. Celkem bylo Labe na našem území zkráceno mezi lety 1848 - 1992 ze 422,91 km na 370,74 km, což činí 52,17 km a odpovídá 12,3 % celkové délky toku na území České republiky. V Německu došlo ke zkrácení Labe minimálně o 67 km, tedy o 9,2 % délky toku na německém území. Celková délka Labe byla od 16. století zkrácena minimálně o 119 km.

Díky všem provedeným zásahům se Labe změnilo v umělou řeku. Snížena byla též hladina řeky (např. v Děčíně hladina poklesla mezi lety 1850 - 1950 o 50 cm).

Úpravy na Labi mají i své negativní důsledky. Došlo ke zvětšení sklonu vodního toku a zvýšila se rychlost proudění vody. Dále se zkrátila doba pro postup povodňových vln, zvýšila se eroze dna toku a zanikly rozsáhlé části lužní krajiny v blízkosti řeky.

Většina oddělených meandrů existuje dodnes jako odstavená labská ramena a patří k cenným chráněným biotopům.

Pro zajímavost uvádíme přehled úseků, na kterých bylo zkrácení řeky nejmarkantnější:
úsek Metuje - Předměřice: původní délka řeky: 13,2 km, zkráceno o 4,1 km; Předměřice - Opatovice: původní délka 20,1 km, zkráceno o 4,3 km; Loučná (ústí) - Chvaletice: původní délka 44,1 km, zkráceno o 12,2 km; Chvaletice - soutok s Vltavou: původní délka 127, 8 km, zkráceno o 25,6 km; Dőbeltitz: původní délka 5 km, zkráceno o 3,5 km; Neubläsern - Mockritz: 17,5 km, zkráceno o 12 km; Bősewig: původní délka 6,7 km, zkráceno o 4 km;  Magdeburk - Rothensee - Lostau: původní délka 24 km, zkráceno o 11,3 km; Rogätz - Kehnert: původní délka 13,8 km, zkráceno o 6,7 km

Použité zdroje

Výše uvedené informace byly čerpány z knih:
* Labe a jeho povodí: geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled. Magdeburk: Mezinárodní komise pro ochranu Labe, 2005. (str. 29 - 30)
* BUČEK, Antonín et al. Aplikace krajinné ekologie v environmentálním hodnocení antropogenních vlivů na krajinu: případová studie Krajinně-ekologické aspekty projektu "Kanál Dunaj-Odra-Labe" na území České republiky: (sborník z konference). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 87 s. Sborník. ISBN 978-80-244-3949-5.

Další použité a doporučené zdroje:
* ERAN, Lukáš, ed. a VALCHÁŘOVÁ, Vladislava, ed. Vodní dílo v krajině: konference na lodi: [21.6.2006, loď Malše, plavba deseti zdymadly na trase Poděbrady - Mělník. V Praze: České vysoké učení technické, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, ©2006. 163, [11] s., [1] složená s. (30 x 38 cm). ISBN 80-01-03510-7.
*ŠÁMALOVÁ, Zlata a TÁZLER, Josef. Po řekách krajinou a časem: putování řekami ve správě Povodí Labe, státní podnik. 1. vyd. Hradec Králové: Povodí Labe ve spolupráci s vydavatelstvím Garamon, 2010. 301 s. ISBN 978-80-86472-46-1.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.06.2015 07:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu