jak zapsat odborné anglické termíny

Text dotazu

Dobrý den, píši bakalářskou práci z oboru Obecná matematika a čerpám většinou z anglických knih. Bakalářskou práci však píši v češtině a mám problém, že některé anglické odborné termíny ještě nejsou v češtině vůbec přeloženy a používány. Proto když používám některé definice(přeložené do češtiny), chtěla bych do textu zasadit za překladem definovaného termínu i jeho anglické znění. Jak přesně by to mělo být zapsáno?
Děkuji moc!

Odpověď

Dobrý den,

na Váš dotaz bohužel není univerzální odpověď, neboť se jedná spíše o domluvu s vedoucím práce než o striktně stanovený pokyn, jak toto řešit. Postup, jak uvést, že daná definice či termín je Vaším vlastním překladem, není uveden v publikacích typu "jak psát bakalářskou/diplomovou práci" ani v pokynech pro citování dokumentů, které vychází ze schválených norem.

Vycházeli bychom však z běžného postupu, kdy u překladu uvedete, že se jedná o Váš vlastní překlad (případně doplněný o informaci, že toto ještě nebylo oficiálně do češtiny přeloženo, a proto využíváte svůj), a že tento překlad bude používán i dále v textu (pokud se jedná např. o opakující se termín). 

Každopádně Vám doporučujeme konzultovat  s vedoucím práce, který by Vás měl při psaní práce především metodicky vést a toto je právě jedna z oblastí, kdy by Vám mohl pomoci.

 

Procházeli jsme následující literaturu:

Synek, Miloslav, Sedláčková, Helena a Vávrová, Hana. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 2., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 57, [8] s. ISBN 978-80-245-1212-9.

Liška, Václav. Jak správně psát diplomovou práci. Vyd. 1. Praha: ČVUT, Stavební fakulta, 2001. 100 s. ISBN 80-01-02368-0.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.05.2013 08:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu