Jak založit muzeum

Text dotazu

Dobrý den, existuje nějaká publikace o tom, jak založit muzeum ? Popřípadě na koho se obrátit, nebo jaké granty a dotace je možné k založení muzea využít.
Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

publikace, která by podrobně a přehledně popisovala možnosti vzniku soukromého muzea, bohužel nebyla, jak se zdá,  dosud vydána.

Obsahově nejblíže má k danému tématu kniha:

* VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění = Arts management. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 183 s. ISBN 978-80-7357-402-4.

 

Na příkladu malého muzea popisuje přeměnu soukromé sbírky na muzeum bakalářská práce:

Proměna soukromé sbírky v muzeum: https://is.muni.cz/th/yn2f4/Bakalarska_prace_-_Promeny_soukrome_sbirky_v_muzeum.pdf

 

Pro zřízení a provozování soukromého muzea je v současné době potřeba pouze držení živnostenského oprávnění volné činnosti - konkrétně s náplní "Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí" (https://www.businessinfo.cz/navody/obsahova-napln-zivnosti-volne-3/)

Pokud má být muzeum provozováno jako obchodní společnost, je nutné zapsání společnosti též do obchodního rejstříku.

 

V těchto otázkách by pro Vás mohly být užitečné např. následující publikace:

* SRPOVÁ, Jitka a kol. Začínáme podnikat: s případovými studiemi začínajících podnikatelů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 260 stran. Expert. ISBN 978-80-271-2253-0.

* ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena. Základy úspěšného podnikání: průvodce začínajícího podnikatele. První vydání. Praha: Grada, 2019. 246 stran. ISBN 978-80-271-2182-3.

* ČESKO. Živnostenské podnikání: předpisy regulující podnikání: redakční uzávěrka 3.2.2014. Ostrava: Sagit, [2014]. 256 s. ÚZ: úplné znění; č. 1016. Rekodifikace. ISBN 978-80-7488-042-1.

* CHALUPA, Ivan, REITERMAN, David a GRINC, Jan. Základy soukromého práva. VII, Obchodní korporace: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2017. xvi, 239 stran. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-674-6.

 

Základní informace o muzejnictví, pořádání sbírek a marketingu muzeí nabízejí mimo jiné publikace:

* ŽALMAN, Jiří. Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví: (fiktivní rozhovor Jiřího Žalmana s muzejní elévkou). Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2016. 247 stran. ISBN 978-80-7036-504-5.

* ŽALMAN, Jiří a kol. Příručka muzejníkova. I, Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. 2., upr. vyd. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010. 75 s. ISBN 978-80-86611-41-9.

* ŽALMAN, Jiří. Příručka muzejníkova. II, Metodické pokyny pro správu sbírek muzejní povahy, vývoz sbírkových předmětů mimo celní území Evropských společenství, realizaci výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů pro výstavní účely: metodické texty, právní normy. Vyd. 1. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2006. 135 s. ISBN 80-86611-19-1.

* ŽALMAN, Jiří. Má hlava je muzeum, aneb, Dupání lehkou nohou v muzeologii. Vyd. 1. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2004. 63 s. ISBN 80-86611-10-8.

* PROKŮPEK, Marek. Ekonomika a měření výkonnosti muzeí. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 158 stran. ISBN 978-80-7598-686-3.

* CHOVANČÍKOVÁ, Irena, ed. Muzejní marketing: sborník ze semináře 18.-19.6.2009. V Hodoníně: Masarykovo muzeum, 2010. 95 s. ISBN 978-80-87375-01-3.

* KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 304 s. Expert. ISBN 80-247-1104-4.

aj. (viz. např. Souborný katalog ČR: https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc či portál Knihovny.cz: https://www.knihovny.cz/ ) Odborné časopisy:

* Muzeum: muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2008- . ISSN 1803-0386.

 

 

Obecně se uvádí, že o státní podporu mohou v rámci muzejnictví požádat instituce, jejich sbírky jsou zařazeny do Centrální evidence sbírek (https://www.mkcr.cz/centralni-evidence-sbirek-661.html ). Více informací o dotačních programech i možnostech zřízení a provozování soukromého muzea by Vám mohli podat kolegyně a kolegové z Asociace muzeí a galerií: https://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.07.2020 08:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu