Jak vzniklo slovo žebrák

Text dotazu

Dobrý den, snažím se najít, jak vzniklo slovo žebrák, zda to má něco společného s žebrem v těle.
Díky

Odpověď

Dobrý den,

žebrák je chudý, nuzný člověk, chuďas.

Druhotný význam žebráka je mrzák, tělesně sešlý člověk, v moravském dialektu znamená také hastroš ze slámy.

Výraz žebrati, pochází již ze staročeštiny. Je to jen jedna z expresivních variant (obměny) staročeského slovesa škebrati a novočeského škemrati, žadonit. 

Jiné jsou moravské výrazy žemrat, žemořit, žamlat, žaplat, slovensky žobrať, polsky žebrač, ukrajinsky žebráty, maďarsky zsebrák.

Žebro je všeslovanský výraz, praslovansky rebro (staročesky řebro), souvisí s německým Rippe, angl. rib, obojí nejspíše pochází od základu- rebh- = zastřešovat, překlenovat, od něhož pochází i řecké erefó=zastřešuji. Původně tedy asi to co překlenuje (hrudní dutinu).

Odtud pochází výraz žebřík, žebříček (podle podoby listů).

Použité zdroje

MACHEK, Václav. Etymologický slovník. Praha: Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-048-7.

HOLUB, Josef. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1952.

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2012. ISBN 978-80-7335-296-7.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.03.2024 14:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu