Jak vzniklo královské jablko a co to tento klenot symbolizuje

Text dotazu

Dobrý den, prosím vás o příblížení označení (korunovačního) klenotu panovníků - královské jablko a co tento klenot symbolizuje. Děkuji předem

Odpověď

Dobrý den,

původ toho, co symbolizuje královské jablko má svůj počátek v antice. Jablko stejně jako koule pro svůj tvar symbolicky znázorňuje kosmos. Ten byl jako koule u nohou Jupitera například zobrazen v malbě v Pompejích. V dobách římského císařství se vytrácí symbolika koule jako kosmu. A stává se se insignií moci a výrazem římské vlády nad světem. Římští císaři dostávali tento znak moci od boha Jupitera, bohyně Romy nebo od svých zbožštělých předků. Právě v tomto se liší antické pojetí tohoto symbolu od pojetí středověkého. Středověk nechápe kouli, jako znázornění kosmu, ale jako znak moci. Další rozdíl je v tom, že jablko neopravňuje svého držitele k vládě nad světem. Jeho moc mu je pouze propůjčena a zastupuje Krista, Krále králů.

Právě ve středověku se začalo této insignii říkat říšské jablko římských králů. Od antického symbolu vládce je odlišeno křížkem na svém vrcholu. První písemně doložená zmínka o říšském jablku pochází z roku 1014, kdy je dostal Jindřich II od papeže Benedikta VIII darem. Říšské nebo korunovační jablko nebylo jediným symbolem panovníka a jeho moci. K dalším symbolům patřila samozřejmě koruna a mezi jinými žezlo, roucho a meč. Souborně se nazývaly regalia a byla významná pro uznání legitimity panovníka, lze říci učinily svého držitele králem. Důležitou úlohu měly i při korunovaci, která měla obřadní charakter, svou roli v ní hrála jednotlivá gesta, oděvy a manipulace s obřadními předměty. Pro příklad, panovník během korunovace držel v levé ruce jablko a v pravé žezlo. Obdobně je vyobrazen Kristus v miniatuře středověkého kodexu kolem roku 1250, levé ruce drží globus ze kterého ční kříž. Toto vyobrazení je chápáno jako vladařské gesto boha a krále králů. Typ tohoto vyobrazení byl převzat ze světské sféry.

Použité zdroje

DENKSTEIN, Vladimír. K vývoji symbolů a k interpretaci děl středověkého umění. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1987. Rozpravy Československé akademie věd. Řada společenských věd, ročník 97, sešit 2.

HEINZ-MOHR, Gerd. Lexikon symbolů: obrazy a znaky křesťanského umění. 1. Praha: Volvox Globator, 1999

LE GOFF, Jacques a SCHMITT, Jean-Claude. Encyklopedie středověku. Praha: Vyšehrad, 2002.

RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie. V Hluboké nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 2005.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.08.2019 15:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu