Jak vznikla anorexie?

Text dotazu

Jak vznikla anorexie?

Odpověď

Dobrý den,

již od pradávna existují nejrůznější formy narušeného příjmu potravy, samotný pojem mentální anorexie se vžil až jako pojem moderní historie.  Dle knihy Poruchy příjmu potravy (F. D. Krch a kol.) pramení mentální anorexie (= lat. anorexia nervosa, nervová, mentální anorexie) z neurotické ztráty chuti k jídlu.

Odkazy na termín „anorexia“ by se daly najít již ve středověkých lékařských pramenech. V antických dobách údajně termín anorexie jednoduše označoval stav nedostatečné „oresix“, což znamená stav celkové únavy, apatie. Galén, jedna z nejvýznamnějších postav medicíny té doby, používal termín v užším smyslu jako absenci chuti k jídlu, nebo jako úplný odpor k jídlu.

Termín „nervová anorexie“ se objevuje především ve francouzské literatuře na počátku 19. století. Francouzský fyziolog a frenolog Fleury Imbert ve svém pojednání o ženských chorobách z roku 1840 zmiňuje, že u nervové anorexie pacienti odmítají jíst, protože mozek nevyvolává signál chuti k jídlu. Tato „nervová anorexie“ je doprovázena neurotickými symptomy, jako je změna naladění, vyvolávající melancholii, hněv a úzkost.

První věrohodně popsané případy mentální anorexie se začínají objevovat až ve druhé polovině devatenáctého století, nemoc je zaznamenávána hlavně u dívek a mladých žen a je vykládána jako psychogenní porucha. K charakteristickým znakům onemocnění patří velký hmotnostní úbytek, nepřítomnost či ztráta menstruace, zácpa, neklid a absence jakýchkoli známek organické patologie (Gull, Lasègue).

Přestože byla mentální anorexie popsána řadou významných lékařských kapacit, nebyla jí nadále věnována přílišná pozornost. Trvalo více než desetiletí, než se o této nemoci začalo více mluvit. V mnoha dalších zemích, jako například ve Spojených státech amerických, v Německu a v Itálii, zůstala mentální anorexie okrajovým jevem až do 20. století.

Zvovuobjevena byla tato nemoc až díky vlivu psychoanalýzy a psychosomatické medicíny ve 40. letech 20. století, a to jako duševní porucha. Z učebnic interní medicíny byla přesunuta do učebnic psychiatrie a začal se rýsovat její širší a komplexnější obraz.  K původnímu klinickému obrazu mentální anorexie, jak jej popsali Lasègue a Gull, přibily další dva podstatné rysy: neúnavná snaha o dosažení štíhlosti a narušené vnímání obrazu vlastního těla.

V posledních desetiletích se z mentální anorexie stala jakási „módní“ záležitost, počet mladých žen, trpící touto nemocí se podstatně navýšil. Svou roli na stoupajícím počtu mentálních anorektiků (z toho především anorektiček) hrál a hraje jistojistě i přehnaný ideál pojetí ženské krásy a s tím spojený ideál štíhlosti ve společnosti (anglická modelka Twiggy odstartovala v 60. letech honbu dívek za extrémně vychrtlým, až chlapecky vypadajícím tělem, nebo také ideál kostnatých modelek v 90. letech).

V současnosti se s touto nemocí potýká řada žen, z mentální anorexie se stal doslova fenomén moderní doby. Na první pohled je rozeznatelná extrémní štíhlostí – avšak ne vždy musí jít bezpečně o chorobnou anorexii. Každopádně rozhodně není dobré tuto nemoc podceňovat, nezřídka může skončit i smrtí.

 

Další podrobné informace zabývající se tematikou mentální anorexie najdete například v těchto publikacích: 

  • KRCH, František David, 1951-. Mentální anorexie.  František D. Krch. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. Rádci pro život. 235 s.
  • LEIBOLD, Gerhard. Mentální anorexie: Příčiny, průběh a nové léčebné metody.  Gerhard Leibold; [z něm. orig. přel. L. Běhounková]. 1. vyd. Praha: Nakl. Svoboda, 1995. 140 s.

Použité zdroje

BORDÁSOVÁ, Viviana. Prezentace ideálu ženské krásy západní společnosti ženskými časopisy a vliv jeho zobrazování. Brno, 2015. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/414948/fss_b/Plny_text_prace.pdf

KRCH, František David, 1951-. Poruchy příjmu potravy. [překlad Hana Drábková ... [et al.]. 2., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada, 2005. Psyché. 255 s. : il.

LEIBOLD, Gerhard. Mentální anorexie: Příčiny, průběh a nové léčebné metody. Gerhard Leibold; [z něm. orig. přel. L. Běhounková]. 1. vyd. Praha: Nakl. Svoboda, 1995. 140 s.

Obor

Psychologie

Okres

Znojmo

Knihovna

Městská knihovna Znojmo

Datum zadání dotazu

31.10.2017 18:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu