Jak vytvořit citaci kartotéky sbírkových předmětů

Text dotazu

Dobrý den,

při psaní své bakalářské práce jsem vycházela z katalogových karet Souboru lidových staveb Vysočina, které evidovaly jejich sbírkové předměty. U každé použité obrazové přílohy jsem uvedla inventární číslo daného exponátu, které bylo uvedené v jeho katalogové kartě. Citace jednotlivých exponátů tedy vytvořené mám. Nejsem si však jista, jakým způsobem bych měla ocitovat kartotéku, evidenci skanzenu jako celek. Ráda bych Vás poprosila o radu a zeptala se, zda existuje nějaký vzor, dle kterého by bylo možno kartotéku ocitovat.

Velmi Vám děkuji za odpověď

S pozdravem Martina Peškeová

Odpověď

Vážená paní (…),

jak asi víte, norma ČSN ISO 690 tuto situaci neřeší. Z obecných pravidel v normě a dle citaci databází (viz např. dotaz zde:
http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/citovani-databazi) nebo periodik jako celku navrhuji analogicky tuto strukturu citace:

TVŮRCE. Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. V: lokace zdroje.

Příklady:

[Dokumentační kartotéka technické literatury: lístková kartotéka]. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 1990-1995. V: Moravská zemská knihovna v Brně.

[Generální jmenný katalog Technické knihovny Z1: lístková kartotéka]. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně 1951-1977. V: Moravská zemská knihovna v Brně.

V praxi se často korporativní autor vynechává, pokud je totožný s vydavatelem. Lze ho ovšem na místo tvůrce uvést, např.:

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ. [Dokumentační kartotéka technické literatury: lístková kartotéka]. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 1990-1995. V: Moravská zemská knihovna v Brně.

Názvy uvádím v hranaté závorce, protože na daných kartotékách žádný název není, vytvořila jsem názvy sama. Pokud je Vámi popisována kartotéka označena příslušným pojmenováním, pak název kartotéky nedávejte do hranatých závorek. Typ nosiče můžete sama naformulovat. Např. lze uvést: lístková kartotéka, kartotéka exponátů, lístková kartotéka exponátů apod. Vročení uvádí, v jakých letech byla kartotéka budována, případně rozmezí let, z jakých pocházejí popisované exponáty. Jestliže tato data přesně neznáte, uvedete odhad do hranatých závorek, napr. [cca. 1950 - cca. 1995], [cca 1960 - ]. Jestliže se kartotéka stále doplňuje, zůstane místo pro rok ukončení prázdné. Jestliže odhad vročení není možný, napíšete [b.r]. Jelikož se jedna o jedinečný dokument, který existuje v několika málo exemplářích, uvádí se tzv. lokace - kde je dokument umístěn. Dle normy se před lokaci dává ,,Ať:", česká doporučení upřednostňují ,,V". Lokace je dle normy povinny údaj pro ,,tištěné informační zdroje, pokud je známo, že existuje omezený počet výtisků".

Příklady citací, které jsem našla ve vysokoškolských kvalifikačních pracích:
Uvádím i odkaz na příslušnou práci.

 Uměleckoprůmyslové museum v Praze, odborná kartotéka sbírky cínu.
 Zdroj: http://is.muni.cz/th/145382/ff_b/Stribrny_-_Sbirka_cinu_Umeleckoprumysloveho_musea.pdf
 Archivní fond Městského muzea Polná PO-⁠20/⁠B/⁠3252.
 Zdroj: http://is.muni.cz/th/333743/ff_m/Magisterska_diplomova_prace-Bohuslav_Hladik.pdf
 Inventarizační seznam uměleckých děl. Interní dokument.
 Přírůstková kniha Mineralogické sbírky Ústavu geologických věd MU
 Seznam exponátů ve Sbírce Ústavu soudního lékařství MU
 Zdroj: http://is.muni.cz/th/333743/ff_m/Magisterska_diplomova_prace-Bohuslav_Hladik.pdf
 Archivní prameny:
 Státní okresní archiv Přerov:
 Fond Městský národní výbor Přerov.
 Fond Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov.
 Zdroj: http://is.muni.cz/th/399995/ff_b/Historie_Muzea_Komenskeho_v_Prerove_v_letech_1956_O_1990_poznamky_times.pdf

Viděla jsem také práce, u nichž autor zmiňuje příslušné evidence či kartotéky v textu, ale v závěrečných seznamech použitých pramenů a literatury tyto zdroje nefigurují.


Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Moravská zemská knihovna v Brně

Datum zadání dotazu

20.04.2016 15:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu