Jak vypadaly Kletce

Text dotazu

Jak vypadaly Kletce, v nichž se bydlelo?

Odpověď

Dobrý den,

pojem "Kletce" se nám bohužel mezi užívanými místními názvy ani obecnými pojmy dohledat nepodařilo. Pro zodpovězení dotazu bychom potřebovali znát více informací k předmětu Vašeho zájmu.  Z místních českých jmen jsou v odborných publikacích  uváděny pouze obce Kletice a Klec. S pojmem Kletce (Kletcze) jsme se setkali pouze v souvislosti s poslední jmenovanou vesnicí Klec, která tento název nesla ve starších dobách. Bohužel, tištěných informací k dané obci je poměrně malé množství. Historické materiály, které uvádějí zmínku o obci, jsou zmíněny v knize A. Profouse:  Místní jména v Čechách : Jejich vznik, původní význam a změny. Díl II.  1. vyd.   Praha : Č. akad. věd. a umění, 1949.

Pokud je předmětem Vašeho zájmu historie výše uvedené vsi Klec, obraťte se na Státní oblastní archiv v Třeboni (http://www.ceskearchivy.cz/soa-v-treboni/oddeleni-pro-zpristupnovani-a-evidenci-nad/studovna ). V případě hlubšího zájmu o historii vsi Klec bude třeba pracovat přímo s archivními materiály.  Převážná část těchto dokumentů by měla být dostupná v již zmíněném  Státním oblastním archivu v Třeboni.  Určitou část těchto archivních dokumentů je již možné studovat online v digitalizované podobě (viz http://digi.ceskearchivy.cz/ ).

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.12.2012 13:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu