Jak uhlí absorbuje světlo?

Text dotazu

Potřeboval bych vědět proč má uhlí černou barvu, vím, že je to kvůli uhlíku, který obsahuje, a slyšel jsem, že bližší vysvětlení publikovat v roce 2001 ve své vědecké práci nějaký profesor a má to prý souvislost s tím jak černé uhlí absorbuje světlo. Potřeboval bych poradit, jak černé uhlí absorbuje světlo, a taky bych potřeboval znát jméno toho profesora, vím jen, že profesorem se stal roku 1999, ve svých 32 letech a má 2 dcery. A existuje nějaký seznam profesorů nebo tak něco? A pokud víte o jakého profesora jde, kde mohu sehnat jeho publikaci s tím vysvětlením? Za vaši odpověď mockrát děkuji.

Odpověď

Dobrý den, klasifikace uhlí (hnědé, černé a antracit) je dána podle prouhelnění, které vychází z evolučních procesů přeměny původního materiálu na materiál s vyšším nebo velmi vysokým obsahem uhlíku. Prouhelnění roste s rostoucím obsahem uhlíku a jeho obsah lze nejvhodněji vyjádřit ve vztahu k organické hmotě uhlí v suchém a bezpopelnatém vztahu.
Na dotaz ohledně barvy uhlí služba Ptejte se knihovny poměrně nedávno odpovídala, odpověď naleznete v archivu služby na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/barva-uhli .
Co se týká vlivu na barvu uhlí schopnost absorbovat světlo, jsme bohužel nikde nenalezli. Procházeli jsme několik publikací na toto téma, jak uvidíte v seznamu použité literatury, ale tento jev jsme nikde nezaznamenali. Nejsme však odborníky v této oblasti a z časových důvodů nelze ani dokumenty podrobněji pročítat. Doporučujeme Vám do knih alespoň nahlédnout a pokud jste studentem tohoto oboru či se jinak hlouběji o tuto problematiku zajímáte, jistě zde naleznete zajímavé informace.

Na Váš dotaz na profesora, který se touto problematikou zabýval, jsme zjistili následující. Na adresách http://old.hrad.cz/president/Havel/politika/profesori.html ;
http://www.msmt.cz/vzdelavani/profesori-jmenovani-od-roku-1999 je seznam profesorů, kteří byli v uvedeném roce 1999 jmenováni títmo titulem.
Procházeli jsme jejich oborové zaměření a s pomocí biografických slovníků a báze národních autorit AUT (http://sigma.nkp.cz/F , je u nich zřejmá publikační činnost) jsme se dle data narození snažili najít toho, který by odpovídal Vámi zadaným údajům ( z nich vyplývá,že by s měl narodit kolem roku 1967). Bohužel nikdo takový nevyhovoval,uvádíme tedy aspoň jejich seznam: doc. Ing. Zdeněk Klika, CSc (Narozen 10.2.1943, obor geochemie, mineralogie a petrologie) ; dále by snad také mohli odpovídat doc. Ing. Martin Sivek, CSc (Narozen 29.10.1948 v Ostravě, obor ložisková geologie) ; doc. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc (Narozen 1949, obor ekonomika hornictví).
Zmínění profesoři vyučují na Vysoké škole báňské - Technická univerzita Ostrava, jejich profily naleznete na http://profily.vsb.cz/KLI25 ; http://geologie.vsb.cz/loziska/cv/martin_sivek.html ; http://profily.vsb.cz/DVO30 .

Máte-li zájem vyhledat jejich publikace, můžete využít online katalog NKC, Souborný katalog SKC, Českou národní bibliografii- báze dostupné na adrese http://sigma.nkp.cz/F . Využít můžete také katalog Technické univerzity v Ostravě http://knihovna.vsb.cz/. Knihovnu také můžete kontaktovat s žádostí o informaci, ať již o doporučení relevantní publikace, tak případně faktrografické informace, viz. http://knihovna.vsb.cz/knihovna/kontakt.htm .

S dotazem Vám radíme se spíše obrátit na oborově zaměřenou službu "Zeptejte se geologa", která je dostupná na adrese http://nts1.cgu.cz/extranet/zeptejte-se-geologa. Zde Vám jistě odborníci poskytnou uspokojivou odpověď.

Použitá literatura:
* ROUBÍČEK, Václav; BUCHTELE, Jaroslav. Chemie uhlí a jeho využití. 2. vyd..
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. 213 s. ISBN 80-248-0147-7.

* ROUBÍČEK, Václav; BUCHTELE, Jaroslav. Uhlí : zdroje, procesy, užití. Ostrava : Montanex, 2002. 173 s. ISBN 80-7225-063-9.

* Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století : 5000 biografických hesel nejvýznamnějších osobností. [editor Michael Třeštík]. Praha : Agentura Kdo je kdo, 1998. 735 s. ISBN 80-902586-0-3.

* Kdo je kdo = Who is who : osobnosti české současnosti : 5000 životopisů. [Michael Třeštík editor]. 5. vyd.. Praha : Agentura Kdo je kdo, 2005. 775 s. ISBN 80-902586-9-7.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.02.2009 10:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu