Příjmení Kačírek

Text dotazu

Jak staré je a jaký význam má příjmení Kačírek

Odpověď

Dobrý den,

v knize Naše příjmení (od Dobravy Moldanové) na straně 79 je uvedeno, že příjmení "Kačírek" a další podobná (Kačer, Káčer, Kačerek, Káčerek, Káčerík,...) pocházejí z apelativa kačer. Některá příjmení (například Kačerovský) mohla vzniknout také z místních jmen. 

Kniha Naše příjmení (od Antonína Kotíka) uvádí na straně 160 toto příjmení ve výčtu příjmení, která vznikla odvozením od názvů ptáků (také sem patří například příjmení jako Husa, Čejka, Kulík, Strnad, Drozd, a mnohá další.)

V další publikaci Staročeská jména a naše příjmení (strana 185) se přesně toto příjmení nevyskytuje, je zde však uvedeno příjmení Kačerek (Ješek Kačerek), které vzniklo z místního jména Kačice.

Co se týče stáří příjmení, to je velmi těžké určit a v žádném z níže uvedených zdrojů se taková informace nevyskytuje. V některých výkladech příjmení v knize Dobravy Moldanové se však údaj o výskytu objevuje, je tedy možné, že toto nebylo ještě zjištěno. S tímto dotazem se můžete obrátit na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/).

Pro zajímavost lze ještě uvést, že v České republice je cca 1 409 lidí s příjmením Kačírek / Kačírková. Toto jsou údaje z internetových stránek Ministerstva vnitra ČR. Na webových stránkách Kdejsme.cz (přesný odkaz níže) můžete najít také rozložení příjmení podle míst.

Použité zdroje

MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 2., upravené. Praha: Agentura Pankrác, 2004, 229 s. ISBN 80-86781-03-8.

KOTÍK, Antonín. Naše příjmení. Praha: t. E. Beaufort, 1894, 288 s. Dostupné z: https://archive.org/[…]/2up.

SVOBODA, Jan. Staročeská osobní jména a naše příjmení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1964, 317 s.

Četnost jmen a příjmení http://www.mvcr.cz/clanek/c[…]752.aspx?q=Y2hudW09MQ%3D%3D

Kdejsme.cz http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Ka%C4%8D%C3%ADrek/

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

13.05.2015 17:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu