jak správně citovat předpisy

Text dotazu

Dobrý den,
nikde jsem se nedopátral, jak správně citovat předpisy, např. Ústavu či
zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Děkuji za radu.

Odpověď

Dobrý den,

teoretický výklad i s praktickými příklady citací různých druhů dokumentů, mezi nimi i legislativní dokumenty, naleznete v příručce:

BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online].Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008-12-22 [cit.2009-07-13]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf .

Problematiku citací legislativních dokumentů najdete v podkapitole 3.3.4. V příkladech je zde uveden i Vámi dotazovaný zákon o vysokých školách, jehož citace má následující podobu:

Česko. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupný také z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf.  ISSN 1211-1244.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.07.2009 15:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu