Komunitární ochranné známky

Text dotazu

Jak seznamovat systematicky české podnikatele, především malé a střední firmy s výhodami komunitární ochranné známky?

Odpověď

Dobrý den,
Zkuste se obrátit přímo na Úřad průmyslového vlastnictví: http://upv.cz/cs.html , případně na OHIM (https://oami.europa.eu/knowledge/ ) , mají vlastní vzdělávací sekci, třeba něco naleznete tam: https://oami.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1738 , anebo v této části: https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/strategy .

Další zdroje:
https://is.muni.cz/th/170358/pravf_m/DIPLOMOVA_PRACE.pdf
http://www.e-advokacie.cz/cs/clanky/komunitarni-ochranna-znamka-zakladni-informace
http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi.html

Prošli jsme články z Anopressu i výběrově pomocí našeho multivyhledavače, ale přesnou odpověď na Vaše zadání jsme nenalezli. Pokud nedostanete rozumnou odpověď přímo od výše zmíněných úřadů, budete muset Vaše hledání zevšeobecnit a hledat propagaci ve veřejné správě, anebo obecně propagaci a marketing. Při všeobecném zadání Vašeho požadavku Vám lze doporučit:
HARASIMOVÁ, Soňa. Marketing ve veřejné správě: [studijní materiály pro kombinované studium Veřejná správa a regionální politika]. Vyd. 1. Opava: Optys, 2009. 109 s. ISBN 978-80-85819-74-8.
KUBÍČEK, Jaromír a SVAČINA, Pavel. Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití, hodnocení a oceňování: příručka pro podnikovou praxi. [Praha]: Technologické centrum AV ČR, 2006. 62 s. ISBN 80-86794-19-9.
KUBÍČEK, Jaromír a SVAČINA, Pavel. Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování: příručka pro praxi vědecko-výzkumných pracovníků. [Praha]: Technologické centrum AV ČR, 2006. 54 s. ISBN 80-86794-18-0. - lze využít něco z úvodu, ale stať o trademark je stejná jako u předchozího díla
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví: v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde, 2004. 225 s. ISBN 80-7201-467-6. - bohužel přímo k propagaci není v knize nic
KOPECKÁ, Světlana. Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví. Vyd. 1. [Praha]: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. 84 s. ISBN 80-7282-025-7. - Také k propagaci nejsou žádné informace
CLOW, Kenneth E. a BAACK, Donald. Reklama, propagace a marketingová komunikace. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. xx, 484 s. ISBN 978-80-251-1769-9.
PAVLÍČKOVÁ, Renáta. Marketing ve vědě a výzkumu. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 44 s. ISBN 978-80-87240-22-9.
FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. 2., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2010. viii, 178 s. Praxe manažera. ISBN 978-80-251-3234-0.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.05.2015 22:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu