Jak se z pravěkého člověka stal středověký?

Text dotazu

Jak se to stalo, že člověk objevoval materiály a žil v jeskyních a přístřešcích a pak najednou polehávali, hodovali, filosofovali a zakládali vědy? A proč se to ztratilo? Proč jsme pak ve středověku zase zhloupli?

Odpověď

Vážený pane (...),

Vaše otázka se dotýká širokého období lidské historie a dá se na ni odpovědět z různých úhlů pohledu.

Rané inovace byly klíčové pro přežití a rozvoj lidstva v drsném a nehostinném světě. Přechod od života v jeskynních a přístřeších k zemědělství a vytváření stálých osad byl revoluční. Neolitická revoluce umožnila lidem produkovat více potravy, než potřebovali. To vedlo k rozvoji obchodu, řemesel a sociální stratifikaci. S nárůstem bohatství přišly i větší kulturní a vědecké úspěchy. V antickém Řecku například bohatství a volný čas umožnily rozvoj filozofie, matematiky atd.

Představa, že období středověku bylo časem „zhloupnutí“, je zjednodušená a z velké části zpochybněna moderními historiky. Ačkoli pád Římské říše v 5. století mohl vést k určitému úpadku v některých částech Evropy, středověk byl také obdobím významných technologických a filozofických pokroků, zejména ve 12. a 13. století. K rozkvětu věd a učenosti došlo v tomto období například v islámském světě a v Číně. Islámští učenci překládali a rozšiřovali antické texty, což později pomohlo položit základy evropské renesance.

Informace o dějinách a vývoji lidstva ve Vámi zmiňovaném období můžete najít například v těchto publikacích:

Yuval Noah Harari: Sapiens: Úchvatný i úděsný příběh lidstva (https://katalog.kfbz.cz/records/195b440f-d790-460e-92ea-bc562830c49a)

Dějiny světa 1: Základy globálního světa od počátku do roku 1200 př. Kr. (https://katalog.kfbz.cz/records/aea7d6ec-49b5-4eda-83b2-c3bc6370f0e3)

Dějiny světa 2: Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr. (https://katalog.kfbz.cz/records/0109fcb4-7d4d-400f-a096-7d930b0bfe79)

Dějiny světa 3: Výklady světa a světová náboženství 600 až 1500 (https://katalog.kfbz.cz/records/0e973880-4e05-4913-b24b-4bede4706f3c)

Kniha Osudy lidských společností: střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii od Jareda Diamonda (https://katalog.kfbz.cz/records/e73f20d1-f790-4d33-8464-66e1fec51717) zkoumá, jak geografie a přírodní zdroje ovlivnily vývoj různých civilizací.

Zajímavá pro Vás může být i kniha Intelektuálové ve středověku od Jacquese Le Goffa (https://katalog.kfbz.cz/records/720e34a6-9b89-4846-9525-7c4b6501326b), jednoho z nejvýznamnějších francouzských poválečných historiků nové školy, ve které se zabývá středověkými univerzitami a jejich dějinami, přičemž sleduje vznik moderního evropského intelektuála v 11. a 12. století.

Použité zdroje

HARARI, Yuval N. Sapiens: úchvatný i úděsný příběh lidstva. V nakl. Leda vyd. 2. Přeložila Anna PILÁTOVÁ. Voznice: Leda, 2014. ISBN 978-80-7335-388-9.

JOCKENHÖVEL, Albrecht (ed.). Dějiny světa: globální dějiny od počátků do 21. století. 1, Základy globálního světa od počátku do roku 1200 př. Kr. Vydání druhé. Přeložil Jiří PONDĚLÍČEK, přeložil Jan HLAVIČKA. V Praze: Vyšehrad, 2019. ISBN 978-80-7601-195-3.

LEHMANN, Gustav Adolf a SCHMIDT-GLINTZER, Helwig (ed.). Dějiny světa: globální dějiny od počátků do 21. století. 2, Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr. Vydání druhé. Přeložili Karla KORTEOVÁ, Pavel KOLMAČKA, David SANETRNÍK, Helena MEDKOVÁ. V Praze: Vyšehrad, 2019. ISBN 978-80-7601-194-6.

FRIED, Johannes a HEHL, Ernst-Dieter (ed.). Dějiny světa: globální dějiny od počátků do 21. století. 3, Výklady světa a světová náboženství 600 až 1500. Praha: Vyšehrad, 2013. ISBN 978-80-7429-343-6.

DIAMOND, Jared M. Osudy lidských společností: střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. V Praze: Columbus, 2000. ISBN 80-7249-047-8.

LE GOFF, Jacques. Intelektuálové ve středověku. V Praze: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-256-7.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Datum zadání dotazu

02.04.2024 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu