Jak se učila v českém jazyce vyjmenovaná slova v roce 1960

Text dotazu

Dobry den,
prosim napiste mi jak se ucila vyjmenovana slova v roce 1960, tedy jeste pred tou zmenou souvisejici s mnozinami a zmenou ve vyjmenovanych slovech. Protoze moje deti se uz ucily tu novou verzi, tak jsem pri tom zapomnela tu, kterou jsme se ve skole ucili my v 60. letech.
Predem vam dekuji.

Odpověď

Dobrý den,

Vyjmenovaná slova jsou domácí slova (výjimečně i zdomácnělá: lyže), v jejichž kořenech (výjimečně i v příponě: brzy, slepýš, kopyto) se píše po tzv. pravopisně obojetných souhláskách y/ý. Toto y/ý píšeme rovněž ve slovech odvozených. Osobní a zeměpisná jména se pravopisným pravidlům nemusejí vždy podřizovat, proto se v souladu s tradicí lze setkat se jmény Mlynář i Mlinář, Syrovátka i Sirovátka, Zima i Zyma, Solopysky i Solopisky apod.
Vyjmenovaná slova jsou tradičně součástí Pravidel českého pravopisu (z roku 1902, 1913, 1941, 1957, 1993).
Řady slov, popř. jejich pořadí, uváděné v nejrůznějších příručkách (PČP, mluvnice, školní učebnice) nejsou zcela totožné; mohou se lišit jak učebnice starší a současné, tak i výčty v různých typech učebnic a cvičebnic. Výběr slov v učebnicích není záležitostí Ústavu pro jazyk český, ale jednotlivých autorů a nakladatelství. Uvedený přehled vychází z přehledu v platných PČP (akademická a školní verze jsou shodné). Zeměpisná a osobní jména jsou do přehledu vyjmenovaných slov zařazena výběrově; těch, v nichž se píše y/ý, je více. Na internetové adrese https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=100 naleznete v bodě 2. Přehled vyjmenovaných slov (aktuální).

Přinášíme Vám zde jako odpověď na Váš dotaz přehled vyjmenovaných slov z učebnice z roku 1963:

*by, bý: býti, obyčej, bystrý; bylina, kobyla, býk; babyka; vlastní jména Bydžov, Přibyslav, Hrabyně, Zbyněk, Zbyslav aj.
*ly, lý: slyšet, mlýn, blýskat se; polykat, plynout, plýtvat; lýko, lysý, lýtko, lyže; pelyněk, slynout, plyš; plytký, vlys; vlastní jména Lysolaje, Volyně aj.
*my, mý: my (zájmeno 1. os. množ. č.), mýt, hmyz, myslit (i myslet) mýlit se, myš ; hlemýžď, mýto, mýtit ; mykat, zamykat, vymykat se, přimykat se, smýkat, dmýchat; chmýří, nachomýtnout se, mys ; vlastní jména Litomyšl, Kamýk aj.
*py, pý: pýcha, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl; kopyto, klopýtat, třpytit se; zpytovat, pykat, pýr; pýří, pýřit se, čepýřit se; vlastní jména Pyšely, Spytihněv aj.
*sy, sý: sytý, syn, sýr, syrový, syrý (syrový, vlhký), sychravý, usychat (i usýchat); sýkora, sysel, sýček; syčet, sypat; vlastní jména Bosyně, Syneč aj.
*vy, vý: slova s předponou vy-, vý- (např. vybrat, výběr), vy (zájmeno 2. os. č. mn.), vykat, vysoký; vydra, výr (pták), zvykat; žvýkat, výt, výskat; povyk, vyza, vyžle, cavyky; vlastní jména Vyškov, Výtoň aj.
*zy, zý: brzy, jazyk, nazývat; vlastní jméno Ruzyně

Zdroj: MELICHAR, Jiří, CENEK, Svatopluk a STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk: učební text pro kurs z učiva základní devítileté školy : pro posluchače Čs. rozhlasu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. s. 19. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:bbc6d870-843a-11e7-94b3-005056825209

Změny v pravopisu za posledních padesát let naleznete na
https://www.mojecestina.cz/article/2009083103-zmeny-v-pravopisu-za-poslednich-padesat-let-1.

Pro případné další dotazy týkající se českého jazyka se můžete obracet na
https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html

další zdroje:
*https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyjmenovan%C3%A1_slova
*https://www.mojecestina.cz/article/2009083103-zmeny-v-pravopisu-za-poslednich-padesat-let-1
*https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=100
*https://www.jak-se-pise.cz/vyjmenovana-slova/
*http://spn.cz/

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.04.2021 14:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu