Jak se říká slovesným tvarům končícím na -li?

Text dotazu

Dobrý den,
rád bych věděl, jak se odborně (lingvisticky) nazývají slovesné tvary, které končí na -li? Například: "máme-li, vezměme-li, bude-li" atd. Existuje pro ně nějaké označení?
Děkuji,

Odpověď

Dobrý den,

mají-li slovesa na konci -li, jedná se o spojku podřadící (podle Příruční mluvnice češtiny jde o podmínkový vztah). Jde tedy o samostatné slovo připojené spojovníkem.

O psaní spojovníku  krátké pojednání zde: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=li#bref2:  

"Dalším uplatněním spojovníku je oddělení spojky -li. Ta se připojuje zpravidla ke slovesu stojícímu na začátku věty (víš-li, říkám-li, mohl-li). Pokud je -li pouze součástí složené spojky, spojovník nepíšeme (zdali, čili, jestli, neboli, pakliže, nežli, ačli)."
Zdroj: Internetová jazyková příručka http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=li#bref2   


Příklady a vysvětlení z Příruční mluvnice češtiny:

S. 470: Podmínka otevřená se vyjadřuje primárně vedlejšími větami podmínkovými. Jsou uvozeny spojkami typu "jestliže" (jestliže, -li, pokud, když, pakli(že)... - hovorově jestli a substandardně jak s indikativem (oznamovací způsob):

Budeš-li mít dobrou vůli, tak to půjde snadno zařídit.

Jestliže prší, nejraději sedávám doma

nebo spojkami typu „kdyby“ (kdyby, jestliže, -li, pokud, když, pakli...), hovorově jestli a substandarně jak s kondicionálem přítomným (podmiňovací způsob):

Kdybys měl dobrou vůli, tak by to šlo zařídit.

Jestliže bys s tím souhlasil, rád bych to udělal.

 

S. 474: Podmínka nereálná se vyjadřuje primárně vedlejšími větami podmínkovými. Jsou uvozeny spojkami typu "kdyby" (kdyby, jestliže, -li, pokud,...s kondicionálem):

Kdybych ho (byl) nezadržel, byl by spadl pod tramvaj.

 

S. 476: V gramatikách se chápe jako typ určení podmínkových, nebo příčinných v užším smyslu. V podstatě jde ovšem o souvětí, v nichž se větou se spojkou když vyjadřuje platnost děje.

Spojce když konkurují spojky jestliže, -li, hovorově jak.

Čerpáno z:
Příruční mluvnice češtiny. Praha: nakladatelství Lidové noviny, 1997. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:b6d717f0-2c6b-11e4-8e0d-005056827e51  

 

Další příklady:
s. 112: Vstupujte, jste-li vyzváni (věta podmínková).
GREPL, Miroslav, KARLÍK, Petr. Učte se s námi skladbě češtiny: cvičebnice pro základní a střední školy. Praha: SPN, 1992. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:5f070c60-18a7-11e4-8c14-5ef3fc9bb22f

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.05.2016 23:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu