Jak se pozná, že objekt (hvězda) je vzdálen například 1000 světelných let?

Text dotazu

Jak se pozná, že objekt (hvězda) je vzdálen například 1000 světelných let?

Odpověď

Dobrý den,

problematika měření vzdáleností ve vesmíru není rozhodně primitivní záležitostí.

Pro měření "krátkých" vzdáleností v rámci naší sluneční soustavy je využíváno radarů a laserů a poznatků trigonometrie. K objektům jsou vysílány paprsky a na základě jejich odrazů se vypočítává jejich vzdálenost.
Pro měření vzdálenosti blízkých hvězd se využívá tzv. paralaxa, což je úhel, který svírají pomyslné přímky vedoucí ze dvou různých pozorovacích míst k pozorovanému bodu.

Pro měření vzdálených objektů se používají složitější metody, které vycházejí z porovnávání fyzikálních vlastností objektů, jejichž vzdálenost je trigonometricky změřena s pozorovaným objektem, u něhož předpokládáme stejné fyzikální vlastnosti (spektrum, zářivost, povrchovou teplotu). K tomu se  např. využívají tzv. cefeidy - hvězdy, které pravidelně mění svoji intenzitu svitu. Také analýza svítivosti u rotujících galaxií dala vznik metodě měření vzdálenosti, kdy už nelze rozeznat jednotlivé hvězdy.

Pro měření ještě vzdálenějších objektů se využívá pozorování supernov a jimi vyzařované energie. V neposlední řadě existují metody měření vzdálenosti na základě rychlosti vesmírné expanze.
Všechny tyto metody se různě kombinují a měření se poměřují, aby se došlo k co nejpřesnějším výsledkům. Základem pro zpřesňování měření (nejen vzdálenosti ve vesmíru) jsou dlouholetá astronomická pozorování a výpočty. Vytvářením trojrozměrné mapy Galaxie se zabývá např. sonda Gaia.

V astronomii se pro měření vzdálenosti ve vesmíru používají 2 základní jednotky:
Astronomická jednotka (AU) je definovaná jako střední vzdálenost Země od Slunce (používá se při měření "krátkých" vzdáleností).
Parsek (pc) je vzdálenost z níž má 1 AU úhlový rozměr jedné vteřiny.

Světelný rok (ly) je vzdálenost, jakou urazí paprsek ve vakuu za 1 juliánský rok. Nejedná se však o jednotku SI, takže se v odborné práci a literatuře dává přednost výše uvedeným jednotkám.
Přibližně platí, že 1 ly je asi 63 241 AU a že 1 pc je asi 3,262 ly.

Pro měření objektu vzdáleného 1000 světelných let je už nutné použít složitější metody. Přibližně 400 světelných let je např. vzdálena Polárka.
Průměr pozorovatelného vesmíru se v současnosti odhaduje na 93 miliardy světelných let.

Pro podrobnější informace o měření vzdálenosti ve vesmíru lze doporučit následující zdroje:

VANÝSEK, Vladimír. Základy astronomie a astrofyziky. Praha: Academia, 1980, 541 s.
ŠIROKÝ, Jaromír a Miroslava ŠIROKÁ. Základy astronomie v příkladech. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966, 156 stran.

Internetové zdroje:
https://www.aldebaran.cz/astrofyzika/struktury/vzdalenosti.php
https://www.nocvedcu.cz/pdf/cs/2499-mereni-vzdalenosti-ve-vesmiru.pdf
https://cs.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy/universe-scale-topic

Použité zdroje

Pozorovatelný vesmír. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/[…]/Pozorovateln%C3%BD_vesm%C3%ADr

Galaxie Mléčná dráha. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/[…]/Galaxie_Ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1_dr%C3%A1ha

SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 5. přepracované vydání. Praha: Prometheus, 2014, 551 stran, [8] s. obr. příl. : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm. ISBN 978-80-7196-438-4.

Astronomická jednotka. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomick%C3%A1_jednotka

Gai (sonda). Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gaia_(sonda)

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty UK

Datum zadání dotazu

08.12.2021 22:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu