Jak se nazývá tento jazykový jev?

Text dotazu

Dobrý den
zajímalo by mě, jak se nazývá jev v českém jazyce, kdy dochází k nahrazování archaické koncovky "-sace" za dnes zcela běžné "-zace". Například klimatisace-klimatizace, ostrakisace-ostrakizace, novelisace-novelizace apod. Eventuálně by mě zajímalo, kdy přibližně k této změně v češtině došlo.
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

tento jazykový jev formální název nemá. Jedná se o přibližování psané podoby výslovnosti (podobně jako např. ve starší češtině Josephus > Jozef). Adaptace jazyka se děly po celou dobu existence češtiny.  Stěžejním přelomem byla pravděpodobně Pravidla českého pravopisu z r. 1957 a zejména poslední kodifikace, tj. Pravidla z roku 1993. Dodatek k Pravidlům 1993 povoluje řadu dublet, např. exploze//explose, fantazie//fantasie, penze//pense. Za základní (stylově neutrální) podoby už se ovšem v Dodatku považují podoby se -z-.

Použité zdroje

Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. 389 s. ISBN 80-200-1343-1.
HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a TRÁVNÍČEK, František, ed. Pravidla českého pravopisu. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. 477 stran.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

23.11.2022 20:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu