Jak probíhal konflikt mezi tibetskými školami Karma Kagju a Gelug v polovině 20. století a kolik při něm zemřelo lidí?

Text dotazu

Dobrý den, byl jsem na vaši knihovnu odkázán od Vojenského historického ústavu s tím, že máte informace potřebné k zodpovězení dotazu.
Krátce před vpádem čínského vojska byl v Tibetu jeden z nejkrvavějších konfliktů v moderní historii Tibetu. Jednalo se o střet věčně znepřátelených škol buddhistů Karma Kagju s dalajlámovou linií Gelug. Mniši se vzájemně vraždili a vypalovali si chrámy. Gelugpové zvítězili. - veškeré nalezené informace

Odpověď

 

Dobrý den,

konflikty mezi tibetskými buddhistickými školami Karma Kagjü a Gelugpa jsou v nám dostupné literatuře zmíněny. Jedná se ovšem o konflikty staršího charakteru, než je ten, který uvádíte.

Počátky těchto rozepří sahají až do konce 15. století.

 

"Zdá se, že velké nepřátelství mezi Karma Kagjü a Gelugpou, které mělo zesílit až v následujících staletích, bylo následkem spíše než příčinou událostí z doby okolo roku 1498."

(zdroj: KAPSTEIN, Matthew. Dějiny Tibetu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. str. 142.)

 

Jednotlivé konflikty a střídání představitelů škol ve vedení Tibetu v následujících staletích můžete nalézt mimo jiné v knihách:

* KAPSTEIN, Matthew. Dějiny Tibetu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 328 s. ISBN 978-80-247-3268-8.

* ZHWA-SGAB-PA-DBANG-PHYUG-BDE-LDAN a KOLMAŠ, Josef, ed. Dějiny Tibetu. Překlad Josef Kolmaš. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 428 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-410-7.

 

Zmíněné publikace popisují hlavní události v Tibetu poměrně podrobně. Je tedy zvláštní, že Vámi uvedené události zde nejsou ani naznačeny, zvláště, pokud se jednalo o jeden z nejkrvavějších konfliktů v moderní historii Tibetu.

 

Napjatější situace v Tibetu byla po smrti 13. dalajlámy:

 

"Koncem roku 1934 se donesly zprávy o dalajlámově smrti a o zatčení Künphel-ly k Tobgjal Pondacchangovi, Künnphel-lovu stoupenci a vůdci místní milice v Markhamu ve východním Tibetu. Tobgjal shromáždil své vojsko a zaútočil s nim na vládní vojáky generála (dapöna) Nornamga, kteří tam byli rozmístěni k ochraně hranic. V době útoku se dapön Nornang nacházel mimo uvedenou oblast. Vládní vojska tehdy utrpěla ztráty a Markhamu se zmocnil Tobgjalovy milice."

O dva až tři měsíce později byly jeho milice zničeny vládními silami.

(zdroj: ZHWA-SGAB-PA-DBANG-PHYUG-BDE-LDAN a KOLMAŠ, Josef, ed. Dějiny Tibetu. Překlad Josef Kolmaš. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. str. 236)

 

Publikace se zmiňují též o vzrůstajícím konfliktu mezi regenty a hrozbě občanské války v Tibetu mezi lety  1946 - 47. Není ovšem uvedeno, že by k ní došlo, popřípadě, že by se situace v Tibetu natolik vyhrotila, že by došlo k přepadávání klášterů a vzájemnému vyvražďování.

 

O násilí se zde hovoří až po čínské invazi v roce 1950.   Zvláště pak v souvislosti s hnutím odporu a národním povstáním v Tibetu.

 

Použité zdroje

Další použitá a doporučená literatura:

* DUNHAM, Mikel. Buddhovi bojovníci: příběh tibetských bojovníků za svobodu, účasti CIA, čínské invaze a pádu Tibetu. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011. 390 s. ISBN 978-80-7432-104-7.

* KOLMAŠ, Josef. Tibet. 1. vyd. Praha: Libri, 2011. 191 s. Stručná historie států; sv. č. 75. ISBN 978-80-7277-483-8.

* COLLARD, Gilbert a GRASDORFF, Gilles van. Posvícení v rudých tmách: dokument o čínské okupaci Tibetu. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2004. 269 s., [16] s. obr. příl. Tibet; sv. 4. ISBN 80-7207-510-1.

* CRAIG, Mary. Krvavé slzy: čínská okupace Tibetu 1951-1991. 1. vyd. Praha: DharmaGaia, 1999. 375 s. ISBN 80-85905-57-4.

* SKLENKA, Ľubomír, ed. Pravda o Tibetu: fakta a svědectví. 1. české vyd. Praha: Lungta, 1999. 107 s. ISBN 80-902650-0-6.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.06.2016 20:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu