Jak napsat citaci článku anebo jiného díla z databáze?

Text dotazu

Jedná se o např. o článek https://muse-jhu-edu.ezproxy.nkp.cz/[…]/74.1.tuck.html
A také, o čínskou databázi Siku quanshu, Wenyuange Edition, jíž intranetovou verzi předplácí Filozofická fakulta UK v Praze.

Odpověď

Dobrý den, 

jak správně citovat články a jiné dokumenty z různých médií, je poměrně přehledně vysvětleno na stránkách www.citace.com 

Ze zde dostupné interpretace normy ČSN ISO 690 (01 0197) platné od dubna 2011 níže citujeme část, která se věnuje elektronickým informačním zdrojům:

"3.11.1. Elektronické informační zdroje

a. Typ média pro elektronické informační zdroje by měl být uveden jako typ nosiče. Píše se v hranaté závorce za názvem v jazyce tvorby bibliografické citace. Většinou se používá univerzální označení [online], citovaný zdroj je ale možné specifikovat, např. [online blog], [online databáze], [online časopis], [podcast] apod. 

b. Dodatečné informace týkající se požadavků na systém se uvádí do poznámky a uvádí se formulací „Požadavky na systém:“. Může se zde objevit název operačního systému a jeho verze, velikost souboru, požadavky na software, druh a charakteristiky periferních zařízení. Jednotlivé požadavky lze oddělit např. středníkem. Požadavky na systém: PC Windows 2000, XP, Server 2003, Vista 7; 512 MB RAM; 200MB místa na disku. 

c. Vzhledem k časté aktualizaci el. zdrojů se do bibliografické citace uvádí datum vydání, popř. copyright, datum aktualizace, verze apod. Zapisuje se ve tvaru, v jakém se nachází v citovaném zdroji. ©2010, poslední aktualizace 3. 4. 2010 January 2011, revised 8 December 2010 16 | S t r á n k a 

d. Povinným údajem pro el. zdroje je i datum citování, které se uvádí do hranaté závorky. Uvozuje se formulací „cit.“ (= citováno). Doporučujeme zapisovat datum (popř. i čas) ve tvaru [cit. RRRR-MM-DD, HH:MM časové pásmo]. Tomuto údaji předchází datum vydání, aktualizace/revize, číslování a stránkování. 2011 [cit. 2011-04-28]. March 2010, vol. 3, iss. 8, s. 56-61 [cit. 2011-04-23, 16:15 EST]. 

e. Posledním povinným údajem pro el. dokumenty je dostupnost a přístup. Informace o umístění se uvádějí formulací „Dostupné z:“ a měly by odkazovat na zdroj, který byl skutečně otevřen (přesné URL, URI apod.) Doplňuje se také způsob přístupu ke zdroji, není-li zřejmý z odkazu. Je-li dokument uložen v interní databázi, nebo nemá permanentní adresu, je možné naznačit cestu ke zdroji. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.200300610/pdf Dostupné z: ScienceDirect 

f. Pokud je nutné odkaz na konci řádku rozdělit, zalomí se za jednoduchým nebo dvojitým lomítkem. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ anie.200300610/pdf"

(Zdroj: http://www.citace.com/CSN-ISO-690 ) 

Stránky www.citace.com umožňují taktéž generování citace konkrétního článku či jiné části dokumentu z různých typů nosičů na základě zadání požadovaných údajů do formuláře pro generování citace. 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.07.2015 15:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu