Jak citovat pdf dokument?

Text dotazu

Dobrý den,
ve své závěrečné práci uvádím informace z tohoto dokumentu:
https://www.ipsos.com/sites[…]tace_pro_tk_cerven_2015.pdf
Nevím ovšem jak správně citovat a jak uvést v seznamu použité literatury. Používám poznámku pod čarou.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jelikož se jedná o prezentaci ve formátu PDF, v případě citování PDF dokumentů se nejčastěji volí model citace jako u webového sídla, stránky nebo příspěvku do webového sídla. Je třeba přihlédnout k tomu, zda je dokument nesamostatnou částí nebo příspěvkem. Informace o formátu dokumentu je patrná z URL adresy dokumentu, nicméně do citace je možné doplnit údaj o tom, že se jedná o prezentaci ve formátu PDF, např. za datum citování. Ve Vašem případě je prezentace dostupná na webových stránkách agentury Ipsos, proto bychom využili model citace příspěvku do webového sídla.

 

Citaci bychom pak mohli vytvořit následujícím způsobem:

Ipsos. Potřeby dětí při odchodu z dětského domova. In: Ipsos [online]. 2015, červen [cit. 2019-05-13]. Prezentace ve formátu PDF. Dostupné z: https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-12/ipsos_pro_mimo_domov_potreby_deti_pri_odchodu_z_detskeho_domova_prezentace_pro_tk_cerven_2015.pdf.

Tuto citaci použijete v poznámce pod čarou, pokud z prezentace citujete, i v přehledu použité literatury. Při použití citační metody pomocí poznámek pod čarou v textu odkazujete na citované zdroje číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo horním indexu. Citace jsou pak pod čarou uvedeny v tom pořadí, v jakém se objeví v textu. Každá bibliografická citace stejného informačního zdroje obdrží zvláštní číslo. Číslo se uvádí vždy jen jedno (nelze podobně jako u Harvardského systému či číselné formy uvádět dva odkazy za sebou), ale v jedné poznámce může být uvedeno více bibliografických citací. Bližší informace naleznete např. na těchto webových stránkách - http://iva.k.utb.cz/?page_id=4472 nebo https://sites.google.com/site/novaiso690/metody-citovani (bod 3).

Použité zdroje

* Informační výchova na UTB ve Zlíně - http://iva.k.utb.cz/?page_id=4716

* Městská knihovna Znojmo – Jak správně citovat: příklady citací dle normy ČSN ISO 690 - https://www.knihovnazn.cz/files/citace.pdf

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.05.2019 08:00

Jana píše:
Sobota 27.03.2021 11:18
Dobrý den, prosím Vás jak mám ocitovat tuhle studijní oporu a multimediální učebnici prosím? (Generuji to pomocí citace.com a podle APA) https://www.pf.ujep.cz/[…]/Didaktika-TV-1.st_.pdf
http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/sportovnihry2/hazena/
PSK - admin píše:
Středa 31.03.2021 09:00
Odpověď na Vaši otázku Vám zasíláme emailem.
Kristýna píše:
Středa 15.12.2021 16:14
Dobrý den,
ve své seminární práci používám tento zdroj http://www.atkonzult.cz/pdf/seminar_ekonomie_3.pdf a nejsem si úplně jistá, jak ho mám citovat?
Děkuji
PSK - admin píše:
Pondělí 20.12.2021 13:37
Dobrý den,


jelikož nejde o příspěvek v knížce nebo sborníku, ani o článek v časopise, ale jde o PDF dokument, který je příspěvkem na určité webové stránce/webovém sídle, vzor pro citaci bude pravděpodobně následovný:

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup webové stránky. Lokace. Poznámky.


Označení typu nosiče se u elektronických informačních zdrojů uvádí většinou univerzální, a to v podobě [online]. V případě, že nejsou uvedeny nakladatelské údaje, tato pole vynecháváme. Povinným údajem pro elektronické zdroje je i datum citování, které se uvádí do hranaté závorky a uvozuje se formulací „cit.“ (= citováno). Na konci citace se uvádí informace o dostupnosti a přístupe k dokumentu pomocí formulace „Dostupné z:“ a měly by odkazovat na přesný zdroj k otevření.


Ve Vašem případě jde o PDF dokument z webového sídla společnosti atkonzult.cz, bez udání autora a nakladatelských údajů, datum publikování je pravděpodobně v roku 2009 (dedukujeme z číselného označení 20090921, no nemusí to být nutně správně). Citaci bychom pak mohli vytvořit následujícím způsobem:


Výtah ze semináře 03. Ekonomika a podnikání. In: Atkonzult [online]. 2009 [cit. 2021-12-18]. Dostupné z: http://atkonzult.cz/pdf/ekonomika_3.pdf


Název dokumentu není sice velmi "působivý", ale takto je uveden v daném dokumentu. Ve snaze zodpovědět Váš dotaz vycházíme z dostupných všeobecných zdrojů. Více informací o citování elektronických dokumentů naleznete ve zdrojích, ze kterých jsme čerpali informace i my zde:
https://www.knihovnazn.cz/files/citace.pdf
https://www.citace.com/blog/dokument
https://iva.k.utb.cz/[…]/
Aneta Nasvetrová píše:
Středa 20.04.2022 17:03
Dobrý den, ráda bych ve své práci citovala tyto soubory v pdf:
https://www.ias.edu/[…]/ilspring16.pdf - s. 10-11, článek od Ansariho

https://publicofficialsfina[…]es/Iran_Constitution_en.pdf

Prosím o odkaz v závorce (Harvardský styl) a kompletní citaci, Děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 21.04.2022 12:13
Odpověď na Vaši otázku Vám zasíláme emailem. S pozdravem služba PSK.
Lukáš Vorlíček píše:
Čtvrtek 19.01.2023 10:16
Dobrý den, prosím Vás, můžete mi poradit, případně zaslat na email citaci z internetu? Nevím si s tím rady. Nevím, jak mám tento zdroj citovat. Děkuju, http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/sportovnihry2/index.php
PSK - admin píše:
Pátek 20.01.2023 15:51
Odpověď na Vaši otázku Vám zasíláme emailem. S pozdravem služba PSK.
Kristýna píše:
Pátek 10.02.2023 21:33
Dobrý večer,
ve své závěrečné práci využívám informace z následujícího pdf dokumentu: https://www.mzv.cz/public/8[…]i_v_Rakousku_2020___ABA.pdf
Můžete mi prosím poradit, jak soubor správně citovat? Děkuji.
PSK - admin píše:
Středa 15.02.2023 11:30
Odpověď na Vaši otázku Vám zasíláme emailem. S pozdravem služba PSK.
Tomáš píše:
Středa 08.03.2023 19:31
Dobrý večer, potřeboval bych poradit, jak by měla vypadat citace tohoto pdf dokumentu. Používám číselný styl citování.
https://is.muni.cz/[…]/Uvod_predmetu_nova_verze_.pdf
Jedná se o informační podklady k přednášce dostupné na informačním portálu Masarykovy univerzity.

Předem děkuji za odpověď
PSK - admin píše:
Pátek 10.03.2023 08:26
Odpověď na Vaši otázku Vám zasíláme emailem. S pozdravem služba PSK.
Petr Vícha píše:
Pondělí 13.03.2023 14:38
Dobrý den,
mohl bych se zeptat jak správně citovat následující pdf. odkaz? Děkuji.

https://vedemeskolu.npi.cz/[…]/MANUAL-SRP_compressed.pdf
PSK - admin píše:
Úterý 14.03.2023 14:23
Odpověď na Vaši otázku Vám zasíláme emailem. S pozdravem služba PSK.
Petr Vícha píše:
Úterý 28.03.2023 10:12
Dobrý den,
mohu se zeptat jak správně ocitovat tento pdf. dokument?

https://www.csicr.cz/[…]/Kriteria-hodnoceni_2022_2023_popis-kriteria.pdf

Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 30.03.2023 11:20
Odpověď na Vaši otázku Vám zasíláme emailem. S pozdravem služba PSK.
Tereza píše:
Sobota 01.04.2023 15:05
Dobrý den,
mohla bych se zeptat jak správně citovat následující pdf. odkaz? Děkuji.
https://www.gvuo.cz/data/fi[…]GVUO_kubizmus_final_web.pdf
PSK - admin píše:
Sobota 01.04.2023 18:06
Odpověď na Vaši otázku Vám zasíláme emailem. S pozdravem služba PSK.
Tereza píše:
Neděle 02.04.2023 11:46
Dobrý den,
mohl bych se zeptat jak správně citovat následující dva odkazy? Děkuji.
https://studijni-svet.cz/kubismus-dejiny-umeni-k-maturite/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
PSK - admin píše:
Čtvrtek 06.04.2023 10:19
Odpověď na Vaši otázku Vám zasíláme emailem. S pozdravem služba PSK.
Adriana píše:
Neděle 16.04.2023 20:39
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám odcitovat tento pdf dokument v citační formě ISO690. Děkuji.

https://fphil.uniba.sk/[…]/prirodzenost_cloveka2.pdf
PSK - admin píše:
Úterý 18.04.2023 15:43
Odpověď na Vaši otázku Vám zasíláme emailem. S pozdravem služba PSK.
Nikola píše:
Sobota 11.05.2024 15:06
Dobrý den,

ako by som mala odkazovať v texte (citujem formou meno autora, rok) a citovať tento dokument: https://multimedia.3m.com/m[…]oduct%20Family%20-%20SK.pdf
PSK - admin píše:
Pondělí 13.05.2024 15:34
Dobrý den,

citaci elektronického dokumentu ve formátu PDF podle normy ČSN ISO 690 můžete ověřit na stránkách vytvořených pod hlavičkou Univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni, https://www.iso690.zcu.cz/, nebo ve výkladu dostupný skrze Citace.com: https://www.citace.com/Vyklad-CSN-ISO-690-2022.pdf. V citaci záleží na druhu citovaného dokumentu, níže naleznete strukturu pro citování elektronické monografie a nepublikovaného zdroje (dokument, který jste v odkazu zaslal/a, má podle všeho spíše povahu letáku = firemní literatury, tedy by mohl spadat právě mezi typ tzv. nepublikovaných zdrojů).

E-monografie:

Tvůrce. Název. Formát. [Vedlejší názvy]. Vydání. Vedlejší tvůrce (role). Název a číslo edice. Místo: vydavatel, rok. Licence. Datum úprav, revize. ISBN. Distributor/poskytovatel online obsahu. Trvalé identifikátory. Dostupnost. [Datum citování]. Poznámka.

(Příklad)

FISCHER, Ondřej. Profesionalita, ctnosti a etika povolání. Online, PDF. Praha: Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-4907-8. Dostupné z: Bookport, https://www.bookport.cz/[…]/. [cit. 2023-03-17].

Nepublikované zdroje:

Tvůrce. Název. Vedlejší názvy. Typ zdroje. Vedlejší tvůrce. Datum vzniku. Služba nebo hostitelský archiv. Fyzické umístění. Dostupnost. [Datum citování].

(Příklad)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE. Výroční zpráva Městské knihovny v Praze: Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2022. Online. 2022. Dostupné z: https://issuu.com/[…]/vyrocni_zprava_2022. [cit. 2023-05-20].

Citace zaslaného dokumentu by podle pravidel ČSN ISO 690 vypadala takto:

3M SLOVENSKO s. r. o. 3MTM TegadermTM CHG. Všetko, čo potrebujete, v jednom produkte. Katalog produktu. Online. 2017. Dostupné z https://multimedia.3m.com/m[…]duct%20Family%20-%20SK.pdf. [cit. 2024-05-13].

Doporučujeme nicméně ještě ověřit původ dokumentu (odkud jste k němu dostal/a) a druh – určili jsme jej jako „katalog“, ovšem předpokládáme, že máte podrobnější informace. Při znalosti všech údajů pak aplikujete správný druh citace.

Zdroje:

CITACE.COM. Jak správně citovat. Výklad ČSN ISO 690 : 2022. Online. 2024. Dostupné z: https://www.citace.com/CSN-ISO-690. [cit. 13. 5. 2024].

FIRSTOVÁ, Zdeňka. Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni. Citační norma ČSN ISO 690 : 2022 – Bibliografické citace. Online. [2024]. Dostupné z: https://www.iso690.zcu.cz/. [cit. 13. 5. 2024].

Služba PSK
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu