Jak citovat koncepce a strategické dokumenty?

Text dotazu

Dobrý den,

potřebovala bych poradit, jak správně ocitovat koncepce a strategické dokumenty vydané Ministerstvem vnitra. Konkrétně bych potřebovala poradit s citací Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015; Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020.

Předem děkuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den,
pro citaci Vámi zmíněných dokumentů bychom zvolili citaci pro webový dokument obecně viz http://iva.k.utb.cz/lekce/modely-a-priklady-citaci-elektronicke-dokumenty/

Obecná citace:
Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém. Poznámky.

Tvůrce je v tomto případě Ministerstvo vnitra ČR v podobě: ČESKO. MINISTERSTVO VNITRA. (https://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Citov%C3%A1n%C3%AD-informa%C4%8Dn%C3%ADch-zdroj%C5%AF-a-tvorba-bibliografick%C3%BDch-referenc%C3%AD-podle-mezin%C3%A1rodn%C3%AD-normy-ISO-6902010_Bratkova.pdf - str. 45). 

Citace pak bude vypadat následovně:

ČESKO. MINISTERSTVO VNITRA. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, ©2020 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/soubor/iii-strategie-pk-2012-2015-09-11-2011-vlada-doc.aspx.

Druhý dokument obdobně.
Způsob citování dokumentů také můžete konzultovat s vedoucím Vaší práce.

 

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.02.2021 12:03

Šárka píše:
Středa 16.03.2022 16:13
Dobrý den, jak prosím citovat: Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027?

Děkuji :)
PSK - admin píše:
Čtvrtek 17.03.2022 10:31
Dobrý den,
pro citaci bychom zvolili způsob citace jako je uvedeno v odpovědi výše.

Obecná citace:
Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém. Poznámky.

Tvůrce je v tomto případě Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR v podobě: ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. (https://uisk.ff.cuni.cz/wp-[…]my-ISO-6902010_Bratkova.pdf - str. 45). V AUT je to taky tak - https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]0181190&local_base=AUT.

Citace:

ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2019 až 2027 [online]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ©2013-2022 [cit. 2022-03-17]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/[…]/narodni_strategie_primarni_prevence_2019_27.pdf.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu