Jak byla fyzicky namáhavá cesta pro Františka Štěpána Lotrinského do Innsbrucku

Text dotazu

Co bylo účelem cesty, kde F.Š.L. zemřel? Jak dlouho mohla cesta trvat kočárem a jak takovéto cesty probíhaly, kolik jezdívalo služebnictva a jaké měli po cestě úkoly. Měla hlavní podíl na této cestě Marie Therezie?

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. František I. Štěpán Lotrinský (8. 12. 1708 – 18. 8. 1765)., císař, manžel Marie Terezie zemřel podle zdrojů v Innsbrucku v průběhu oslav svatby syna Leopolda se španělskou princeznou Marii Ludovikou. Jeho smrt byla zřejmě nečekaná. V článku internetového magazínu se můžeme setkat s informací, že zemřel náhle na infarkt (https://g.cz/frantisek-i-stepan-lotrinsky-milovany-a-milujici-nevernik-ktery-dokazal-ufinancovat-rakousko-uhersko/), anebo také narazíme na formulaci, že „podlehl srdeční slabosti během oslav sňatku syna Leopolda“, jak to uvádí Biografický slovník Historického ústavu AV ČR: http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/FRANTI%C5%A0EK_I._%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1n_Lotrinsk%C3%BD_8.12.1708-18.8.1765.

Pro podrobnější popis událostí v Innsbrucku uvádíme úryvek z knížky o životě Marie Terezie zde:

„Ženichův otec jel do tyrolského hlavního města nerad a už jen přecházení mezi hradem a divadlem mu připadalo velice nepohodlné. Kvůli výškovým rozdílům se muselo chodit nahoru a dolů po schodech. Jako vůbec v Tyrolsku - naříkal císař František - kde člověk pořád jen musí lézt nahoru a dolů. Večer 18. srpna 1765 se vracel spolu se svým synem Josefem z divadla, kde se hrála jedna Goldoniho hra, do svých komnat na hradě. Před pokojem jednoho lokaje náhle klesl k zemi. Položili ho na lokajovo lůžko, na němž císař František I. krátce nato zemřel na následky srdečního infarktu.“
(Zdroj: HERRE, Franz, KOUŘIMSKÁ, Milada a KOUŘIMSKÝ, Milan. Marie Terezie: velká žena na habsburském trůně. Praha: Brána, 2004. s. 208. ISBN 80-7243-219-2.)

Popis událostí nabízí i stránka seriálu o Marii Terezii, třeba ale brát v úvahu úpravy podle scenáristických potřeb:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11258030360-marie-terezie/12570-casova-osa/69800-smrt-frantiska-stepana-lotrinskeho/  

Co se týká cestování, nenašli jsme informace o podrobnostech této konkrétní cesty do Innsbrucku. Pro inspiraci a ilustraci ale uvádíme úryvek o cestě císaře Karla VI., otce Marie Terezie, z Prahy do Karlových Varů, kde se v roce 1732 léčil:

„2. června se vydala císařovna z Prahy do Karlových Varů, kam dorazila se 63 vozy, 324 tažnými a 55 jezdeckými koňmi a celkem 195 muži (s postilióny atd. jich bylo dokonce celkem 316) 4. června. Císař oproti tomu zůstal ještě v hlavním městě Čech, kde - jak jinak také - věnoval ještě nějaký čas honitbě. Teprve v sobotu, 14. června roku 1732, odcestoval večer s 57 vozy, 250 tažnými a 57 jezdeckými koňmi a s celkem 179 služebnými (s postilióny atd. jich bylo celkem 245) do Karlových Varů, kde zůstal až do 18. července.“

A ještě úryvek o cestování Marie Terezie a jejího manžela:

„Cesty Marie Terezie probíhaly podobným způsobem jako u jejího otce nebo u jejích ostatních barokních předchůdců. (…). Zcela odlišným způsobem cestoval oproti tomu její syn Josef II. Již jeho otec František Štěpán Lotrinský podnikl v letech 1731/32 velkou jízdu po Evropě, kterou můžeme považovat za cestu vzdělávací. Cesty ve smyslu „šlechtických kavalírských cest“ nebyly u Habsburků právě obvyklé. Tím se tedy František Štěpán vzdálil tradici čistě politicky nebo nábožensky motivovaných cest … .“
(Zdroj: VOCELKA, Karl a HELLER, Lynne. Soukromý svět Habsburků: život a všední dny jednoho rodu. Plzeň: Plejáda, 2011. s. 94. ISBN 978-80-87374-29-0.)

Kromě již použitých zdrojů Vám k této tématice určitě doporučujeme následující zdroje:

O Habsburcích obecně:
-POHL, Walter, VOCELKA, Karl, VACHA, Brigitte a MERTOVÁ, Lenka. Habsburkové: historie jednoho evropského rodu. Praha: Grafoprint-Neubert, 1996. ISBN 80-85785-44-7. 

O cestování Habsburků:

-SCHREIBER, Georg, ŠEDOVÁ, Lenka a BEZDÍČKOVÁ, Erika. Habsburkové na cestách. Praha: Melantrich, 1997, c1994. ISBN 80-7023-242-0.
-BASTL, Beatrix et al. Habsburkové Země Koruny české ve středoevropské monarchii: 1526-1740. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-572-7. 

O cestování šlechticů v tomto období:

-KUBEŠ, Jiří a Katedra historických věd. Šlechtic na cestách v 16.-18. století: sborník příspěvků (nejen) ze 3. [i.e. 4.] adventního kulatého stolu, který se na téma "Prameny k dějinám šlechtického cestování, 1550-1800" konal na půdě katedry historických věd FF UPa dne 28. listopadu 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7194-928-2. 

Snad pro Vás budou doporučené zdroje přínosné. Pro získání více informací k Vašemu dotazu můžete případně zkusit kontaktovat také Oddělení dějin raného novověku na Historickém ústavu AV ČR, kde by Vám třeba doporučili další relevantní zdroje k tématu: https://www.hiu.cas.cz/vedecka-oddeleni/oddeleni-dejin-raneho-novoveku.

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.08.2022 13:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu