jaderné elektrárny (spotřeba uranu)

Text dotazu

Dobrý den, na internetové diskusi jsme zabředli do problému těžby uhlí a uranu a nepodařilo se nám najít dostatečně přesné řešení následujících otázek:
Kolik je třeba vytěžit horniny pro získání 1GW energie z jaderné elektrárny? Kolik je třeba vytěžit horniny pro získání téhož z uhelné elektrárny?

Odpověď

Dobrý den,  nejvíce údajů jsme nalezli v knize "Jaderná energie : útlum nebo rozvoj?"
Mimo jiné je zde uvedeno, že oproti uhelné elektrárně o výkonu 1000 MWe, která spotřebuje za rok 3 miliony tun černého uhlí, jaderná elektrárna o stejném výkonu spotřebuje pouze 20 tun jaderného paliva. To má za následek, že palivo v jaderné elektrárně se vyměňuje jednou za 1,5 roku až jednou za 2 roky. Jaderné štěpení produkuje 50 000 000krát více energie na jednu reakci a na jednu jednotku hmoty cca 3 000 000krát více. K výrobě 100 GJ energie musíme rozštěpit cca 1 g uranu nebo spálit cca 3 t uhlíku z uhlí.  Dnes jsou provozované jaderné elektrárny využívající tepelné neurony, které potřebují ročně cca 12,15 t obohaceného uranu při výkonu 1000 MWe.

V knize jsou také uvedeny informace o roční spotřebě paliva v různých typech
elektráren:

Uhelná elektrárna  o výkonu 1000 MWe
-       roční spotřeba paliva (uhlí) - 5 106 000 t (z toho C - 2 335 000 t)
-       vyrobená elektřina 28 806 TJ
-       emise CO2 - 8 562 000 t
-       odvedené teplo - 49 782 TJ

Jaderná elektrárna  o výkonu 1000 MWe (otevřený cyklus)
-       roční spotřeba paliva (jaderné palivo) - 12,15 t U (na počátku procesu výroby jaderného paliva je 18 874 t uranové rudy)
-       vyrobená elektřina 28 806 TJ
-       vyhořelé palivo 20,17 t  HM (těžkých kovů), 098 t štěpných produktů
-       odvedené teplo - 55 420 TJ

V knize "Jaderná energie" je uvedeno, že při dnešním pouze jednoprocentním využití energie uranu v současných typech jaderných reaktorů nahradí 1 kg uranového paliva 30 000 kg černého uhlí, při využití uranu v rychlých reaktorech dokonce 1,8 milionu tun černého uhlí.  Jeden reaktor s výkonem 1000 MW produkuje ročně kolem 30 tun vyhořelého paliva.

Srovnání spotřeby paliva u jaderné a uhelné elektrárny naleznete i na http://www.simopt.cz/energyweb/web/index.php?display_page=2&subitem=2&slovnik_page=emise_skodl.html.

použité zdroje:
* Jaderná energie : útlum, nebo rozvoj? : sborník textů. Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2007. 122 s. ISBN 978-80-86547-78-7.
* Jaderná energie. 2., upr. vyd. Praha : Atypo, 2003.  s. 9-10, 25. ISBN 80-902378-5-1.

 
Vzhledem k tomu, že je Váš dotaz poměrně odborný, doporučili bychom Vám ho konzultovat i se specializovanými pracovišti:
* ČEZ - informační centra
(http://www.cez.cz/cs/kontakty/dalsi-kontakty/informacni-centra.html)
* vysoké školy  - např. katedra energetiky VŠB-TU
(http://www1.vsb.cz/ke/czech/index.htm).

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2008 12:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu