Jablonec nad Nisou

Text dotazu

kde přesně stál první dům v Jablonci nad Nisou?

Odpověď

Dobrý den, na Váš dotaz zřejmě nebude možné nalézt odpověď, dochované archiválie informují o starších dějinách Jablonce jen velmi útržkovitě. Počátky osídlení v této oblasti sahají do období před rokem 1356, z kterého pochází první písemná zmínka o osadě Jablonci, a to v souvislosti s místním kostelem, kolem něhož celé sídliště pozvolna vyrůstalo. Zápis v konfirmačních knihách stručně latinsky informuje o skutečnosti, že ke kostelu v nové osadě "Jablonecz" byl na přání pana Alberta, generálního převora řádu křížovníků s červeným srdcem, neboli cyriaků, dosazen arcibiskupským úřadem na místo faráře bratr Šebestián ze stejného řádu. Ve středověku lokalita nikdy nedosáhla významu sídel vzniklých v úrodnějších místech království. Šlo zřejmě jen o chudé a nevýznamné vesnické sídliště.
Nejstarší známé vyobrazení Jablonce pochází údajně z r. 1687. Uprostřed se nachází kostel sv. Anny, nad kostelem nynější hostinec Zlatý lev a vlevo (v místě pozdějšího Merkuru) stará kovárna.

Pokud se o historii Jablonce nad Nisou více zajímáte, pak bychom Vám doporučili velmi pěkně zpracované publikace:
1) Jablonec nad Nisou: město v proměnách času. Jablonec nad Nisou: Městský úřad, 1996. ISBN 80-238-1383-8.
2) Jablonec nad Nisou: stručný průvodce sedmi stoletími města. Jablonec nad Nisou: Informační centrum Městského úřadu v Jablonci n. Nisou, 2006.
Historie Jablonce je přehledně zpracována přímo na strankách obce http://www.mestojablonec.cz/ .

Máte-li zájem pátrat dále, nejvíce informací o historii města Jablonce nad Nisou i jabloneckého regionu Vám může nabídnout Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou (Turnovská 40 A, 466 01 Jablonec nad Nisou, email: sokajbc@soalitomerice.cz). Nejvýznamnější archivní prameny pro středověké dějiny Jablonce jsou dnes umístěny v Archivu pražského hradu (http://old.hrad.cz/castle/archiv/), zde jsou uloženy již zmíněné konfirmační knihy (Libri confirmationum), dochované v deseti svazcích pro léta 1354-1436. Dále knihy erekční (Libri erectionum), jež jsou jakousi církevní obdobou zemských desek evidujících šlechtický majetek, soudní akta (Acta iudiciaria consistorii Pragensis), jejichž obsahem jsou rozličné soudní spory a také rejstříky papežských desátků z let 1352, 1367, 1369, 1384, 1399, další dva pocházejí pak ještě z počátku 15. století. Všechny čtyři uvedené druhy církevních pramenů byly vydány tiskem, proto jsou snadno dostupné každému z případných badatelů. Další důležité prameny pro dějiny 16. a 17. století jsou uloženy v Národním archivu (http://www.nacr.cz/), v děčínské pobočce Státního oblastního archivu v Litoměřicích (email: decin@soalitomerice.cz) - mj. urbáře jako evidence vrchnostenského majetku na jednotlivých panstvích jabloneckého regionu a přímo v centrále Státního oblastního archivu v Litoměřicích (http://www.soalitomerice.cz).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.03.2008 11:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu