J. V. Sládek - Byli jsme a budem - historický kontext

Text dotazu

Dobrý den,

je báseň J. V. Sládka Byli jsme a budem (jak jsme byli dosud, ranami a trudem nezlomí nás osud....) nějak spjata s minulým režimem? Co znamenala v kontextu minulé doby, kdo a proč ji používal?

Děkuji za odpověd

Odpověď

Dobrý den,

domníváme se, že se tyto verše J. V. Sládka vzpomínaly vždy, když se národ cítil nějak ohrožený. Nevíme přesně, kterou minulou dobu máte na mysli. V době normalizace, pokud se vám jedná o toto období minulého režimu, se spíš vyzdvihovaly úspěchy pracujícího lidu a jejich jásavá budoucnost, než pocit, že je něco v nepořádku a že je něco třeba duchovně posilovat.

Báseň vznikla v době, kdy pro lid bylo vlastenecké cítění v pravém slova smyslu samozřejmostí.

Slovní spojení "byli jsme a budem" je nyní již vžité a používá se občas i v běžném nikterak vypjatém životě, při různých příležitostech.

 

Umění zachytit v jednoduché písňové formě vlastenecké cítění našeho lidu se projevilo (u J.V.Sládka) i v Českých písních z roku 1892. Sešitek časových básní reagoval na další očividnou zradu vládnoucích politických vrstev, na neblaze proslulé punktace z počátku devadesátých let.

Jestliže předcházející České znělky strhávaly svou myšlenkou - hledat sílu národa ne v minulosti, ale v současných činech, v houževnaté práci a v obětech ve jménu přirozeného práva národa na svobodnou existenci, rozhodující silou Českých písní, jejich nejlepších básní, jako jsou Tak zle není, Byli jsme a budem, Nejsme sami, je monumentální prostý patos mužného odhodlání k obraně svobody, vyjádřený nejen pregnantní myšlenkou, ale neméně energickým účinkem zvukovým, rytmickým a intonačním.

Čerpáno z:

Dějiny české literatury III . Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Praha: Československá akademie věd, 1961.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:52493190-b36a-11e2-8c63-5ef3fc9ae867

 

К dobové politické poezii patří České písně (1892), vyznívající v odhodlání k obraně národní svobody (Byli jsme a budem)

Zdroj:

BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:b302abb0-2974-11e5-855a-5ef3fc9ae867

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.11.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu