J.G.Meinert - rodokmen

Text dotazu

Dobrý den, promiňte, že Vás obtěžuji, ale snad byste mi dokázali pomoci. Spolu s přáteli se zabývám regionální vlastivědou Poodří, krajiny kolem eky Odry a vydáváme vlastivědný časopis POODŘÍ. Jednou ze zdejších vznamných osobností byl J.G. Meinert, který působil v Bartošovicích.
Meinert, Josef Georg PhDr.
22. 2. 1773 Litoměřice - 17. 5. 1844 Bartošovice
Pedagog, publicista, literát, profesor v oboru estetiky, etiky, ějin umění a věd, dějin filozofie a pedagogiky na Univerzitě Karlově, badatel, sběratel. Zabýval se studiem středověkých listin a církevních dějin na Moravě, numismatikou, etnografií a folklórem.
Marně pátrám po jeho rodokmenu, alespoň na úrovni blízkých příbuzných. Neporadili byste mi, prosím?
ČR

Odpověď

Dobrý den,

něco jsme snad zjistili. Slušné heslo o Meinertovi i s literaturou, ovšem beze zmínky o příbuzných, uvádí: Slovník českých filozofů. -- 1. vyd.. -- V Brně : Masarykova univerzita, 1998. -- 697 s. : portréty, faksim. ; 25 cm.
Některé údaje a odkazy na další literaturu obsahuje životopisný článek:
František Schwarz : J. G. Meinert, in: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín. Sv. 12 / Red. Jan Hanák. -- Nový Jičín : Vlastivědný ústav, 1973, str. 29-38.

Další zjištěná literatura:

Lemberg, Eugen, Grundlagen des nationalen Erwachens in Böhmen, Geistesgeschichtliche Studie am Lebensgang Josef Georg Meinerts (1773 - 1844), Veröffentlichungen der Slawischen Arbeitsgemeinschaft an der deutschen Universität in Prag, I. Reihe, Heft 10 (1932).

J. Koscharek, Josef Georg Meinert. Ein Lebensbild aus dem sudetischen Raum, Praha 1940 (disertace na pražské německé univerzitě, sign. v NK ČR Diss D 990).

Meine Mutter : ein deutschböhmisches Frauenleben aus dem 18. Jahrhundert : (1773-1844) / Von Joseph Georg Meinert. -- Graz : [s.n., 1927] (Deutsche Vereins-Druckerei). -- 11 - [I] s. ; 8°

Je také možné hledat v archivech a matrikách. Zkuste se eventuálně obrátit na Státní oblastní archiv v Litoměřicích (http://www.soalitomerice.cz/). Měl by existovat přinejmenším záznam o narození.

Stručně podle uvedené literatury:
Rodina J. G. Meynerta pocházela pravděpodobně z Bavorska. Praděd Kaspar, zvaný Mathes Meinert, přišel do Čech, usadil se v Theusingu (zřejmě Toužim) u Karlových Varů. Jeho syn Ferdinand, Meinertův děd, ve 30. letech 18. století přesídlil do Litoměřic, kde byl perníkářem. Zemřel r. 1776 ve věku 80 let jako "senior civicae communitatis" v domě svého syna Josepha. Ten byl litoměřickým měšťanem a městským soudcem. V matrice litoměřického děkanského kostela je Dominus Josephus Meinert uveden r. 1771 jako amanuensis curiae, 1778 jako civis praetor. V jednom soupisu majitelů domů z r. 1778 je Joseph Meinert, městský soudce, uveden jako majitel domu č. 218. Koncem 60. let si Joseph Meinert vzal Annu Peher (Beher) (zemřela 1795), dceru ústeckého měšťana. Jeich syn JGM se narodil 22. února 1773. JGM byl třetím dítětem svých rodičů. Jeho starší sourozenci: Augustinus Dominikus, nar. 3. srpna 1768, Alois Anton, nar. 7. listopadu 1771 a zemřel 7. prosince téhož roku. Mladší: Francizcus Alois Anton, nar. 17. června 1775, zemřel 1. srpna téhož roku; Anna Franziska 9. září 1776, 1778, se Meinertovým narodila ještě jedna dcera, pojmenovaná, stejně jako starší sestra, která mezitím zemřela, Anna Franziska. Z Meinertových sourozenců tedy zůstal naživu straší bratr a mladší dcera. Podle biografa (E. Lemberg) byly mezi sourozenci bohaté vztahy, ale žádný z nich neměl pro Meinerta větší význam. V roce 1797 Meinert nastoupil jako vychovatel u hraběnky Josefíny Pachtové (roz. Malabaila de Canal, nar. 1770), s níž žil a měl dvě nelegitimní děti (Fanny, zemř. 1811 ve 13 letech, Hugo, nar. 1805).

Podle:
Lemberg, Eugen, Grundlagen des nationalen Erwachens in Böhmen, Geistesgeschichtliche Studie am Lebensgang Josef Georg Meinerts (1773 - 1844),

František Schwarz : J. G. Meinert

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.02.2008 15:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu