J. Dworzak von Kulmburg

Text dotazu

Zjistili jsme, že náš vnuk je po babičce z otcovy strany potomkem jednoho z účastníků bitvy u Chlumce a Přestanova (1813) J. Dworzaka. V "Zeitung für den Deutschen Adel" č. 43 ze dne 27.5.1840 je oznámeno, že "Hauptmann J. Dworzak byl povýšen do šlechtického stavu s predikátem "von Kulmburg".
Zajímalo by nás nějaké bližší informace o tomto člověku.Hodnost, erb, v jaké oblasti byl činný. Z ústního podání snad měl mít něco společného s poštou.
Dále jsme zjistili existenci c.k. poručíka letectva Richarda Dworzaka von Kulmburg (1897 - 1918).o tomto by měla existovat nějaká brožura či reg. časopis /roč.1.č.1. sv. 88 - 90 (1995)/od Otto Bablera. - Bohužel v reg. knihovně v Teplicích k mání není.Dotyčný snad v roce 1908 bydlel na adrese Feldgasase č.51 E v Czernowitz - viz Addendum.
Na pomníku v Olomouci - Tř. Míru 104 - uveden na čelní straně pod křížem nápis:
Padlí: gefallene" ...... Dworzak Rich. von Kulmburg Leut. 18.5.1918.
Poraďte, prosím,kde je možno hledat informace.

Odpověď

Dobrý den,

k rodu von Kulmburg jsme našli v knihách, které máme k dispozici, tyto

informace:

Článek Babler, Otto. C. k. poručík letectva Richard Dworzak von Kulmburg.

Střední Morava, 1995, 1(1), s. 88-90. ISSN 1211-7889. ISBN 80-85807-03-3., který jste zmiňovali také ve Vašem dotazu, je v NK ČR dostupný. Pokud byste měli zájem o jeho xerokopii, rádi Vám ji vyhotovíme. Jedná se celkem o 3 strany, 1 strana A4 stojí 2 Kč (v případě zhotovení kopií byste si je mohli vyzvednout osobně v NK ČR nebo je možné poslat poštou - zde je dále účtováno poštovné dle tarifu České pošty).

V článku se můžete dočíst o vojenské kariéře Richarda von Kulmburg, bitvě, ve které padl a o jeho pohřbu v Olomouci. Richard Dworzak von Kulmburg se narodil 25.6.1897, pocházel z vojenské rodiny. Jeho otec byl hejtmanem pěšího pluku č. 41 se sídlem Černovicích, později byl povýšen na majora, pak na plukovníka. 

Na začátku článku jsou také informace o rodu von Kulmurg ,které by pro Vás mohly být jistě užitečné. Zde se můžete dočíst, že historie rodu spadá do 19. století, kdy byl dne 6.2.1840 udělen titul "von Kulmburg" Josefu Dworzakovi, císařsko-královskému hejtmanovi, který se narodil roku 1775 v Lipnici na Moravě (Lipnitz), která je nyní přičleněna jako místní část ke střediskové obci Markvarec u Dačic. Titul von Kulmburg podle současného zjištění nemá vazbu na žádnou lokalitu, místo, sídlo nebo panství.

Šlechtický titul byl zřejmě udělen za zásluhy vojenské, za výkon ve státní službě. Po roce 1840 přejímali členové rodu Dworzak šlechtický titul zcela pravidelně dle tehdejších zvyklostí a byl výrazem společenského postavení členů tohoto rodu. K titulu byl připojen erb, dělený do čtyř polí.

V horním levém poli jsou tři zlaté koule na rudém podkladu, v modrém poli vpravo pak vzlétající sokol. Ve spodní části vlevo v modré ploše na zelené půdě stojící postava v brnění se sklopeným hledím s napřímenou pravicí držící kopí, s levou rukou pokrčenou v bok. V pravém spodním poli je zobrazen v profilu stojící zlatý lev třímající meč, kontrastující s rudým podkladem. Uprostřed nad erbem je přilba, nad ní pak tři pštrosí péra v červené, stříbrné a modré barvě.

 

Další, ovšem již velmi stručné infmroace, naleznete v knize Mysliveček, Milan. Velký erbovník: encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. 1.

vyd. Plzeň: Fraus, 2005-2006. 2 sv. (391, 383 s.). ISBN 80-7238-520-8. Zde se u rodu Dworzak z Kulmburga píše:

"Josef, císařský hejtman, získal rakouské šlechtictví, erb a predikát 6.2.1840. Jeho syn, major císařské armády, se usadil v Olomouci jako radní a obchodník.

 

O něco obsáhlejší je heslo k rodu v knize: Mašek, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Vyd. 1. Praha:

Argo, 2008-2010. 2 sv. ISBN 978-80-257-0027-3.

Zde se můžete dočíst, že Daniel Dworžak pocházející z Třeboně měl celkem devět dětí, z nichž hejtman ve výslužbě Josef Cyril Dworžak (1775-1847), narozený v Lysicích, byl v roce 1840 povýšen do šlechtického stavu s predikátem "z Kulmburgu". Měl syna Rudolfa Lucase (1827-1900), který žil v Olomouci a měl celkem pět synů. Wilhelm (zemřel 1862) žil s rodinou v Těšíně, další bratři vesměs v Olomouci. Zmíněný Wilhelm a jeho bratr Richard (narozen 1868) si změnili jméno a užívali jen predikát z Kulmurgu.

 

Ve Vašem dotazu jste zmínili také možnou spojitost s poštovním úřadem. To pravděpodobně souvisí  s postavou Edmunda z Dworžaků, který byl v druhém desetiletí 20. století oficiálem poštovního úřadu. Není jisté, z jaké rodiny pocházel. Snad byl synem Josefa Dworžaka, povýšeného do šlechtického stavu r. 1840. (z knihy Mašek, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008-2010. 2 sv.

ISBN 978-80-257-0027-3.).

 

Více informací se nám bohužel nepodařilo dohledat, snad Vám uvedené poznatky pomohou a případně nasměrují na další pátrání.

K tomu bychom Vám doporučovali využívat matriky a archivy. Vzhledem k tomu, že rod pobýval převážně v Olomouci, bylo by nejlepší asi začít právě v Olomouci. Na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.a

spx naleznete formulář pro vyhledávání v českých archivních fondech a sbírkách. Zde můžete dohledat, jaké sbírky týkající se Olomouce vznikly a zda by se Vám některé hodily. Cenný by pro Vás také mohl být Státní okresní archiv Olomouc http://www.archives.cz/zao/olomouc/index.php.

 

Více informací a sestavování rodokmenů a hledání předků naleznete např. na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/odkazy/genealogie-prameny-literatura/view či http://www.ptejteseknihovny.cz/odkazy/genealogie-vyklad-jmen-1.

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.12.2013 13:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu