J.A.Komenský - kde se narodil?

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, kde se podle
nejnovějších studií a zjištění doborníků nachází Kommenského rodiště? Je to
Uh.Brod, Nivnice, nebo Komňa? A kdy to bylo? Známe přesné datum, když údajně
nejsou matriční zápisy?

Odpověď

Dobrý den,

otázka rodiště Jana Amose Komenského je stále nedořešena. Dle článku v národopisném a vlastivědném časopisu Slovácka: Malovaný kraj (roč.41 (2006),č.2, s.12-13.) se prozatím zdá jako nejpravděpodobnější varianta město Uherský Brod. Ve prospěch této teorie svědčí nápis vepsaný na náhrobní kamen v Amsterodamu, který nechal vytesat syn Jana Amose Daniel. Tuto teorii podporuje i fakt, že celá rodina Jana Amose Komenského žila před i po datu narození budoucího Učitele národů v Uherském Brodě, rodiče i sestry Jana Amose Komenského byli pochováni na hřbitově v tomto městě.

Ovšem obec Komňu uváděli jako rodiště Jana Amose Komenského jeho součastníci. Mezi nimi například Mikuláš Drabík, který chodil s Janem Amosem Komenským do bratrské školy ve Strážnici, byli společně vysvěceni na kněze a Drabík se stal kmotrem jeho dětí z prvního manželství. Do konce života byli oba muži v písemném kontaktu. K této teorii o rodišti Komenského se přiklánějí i raně novověcí učenci (Tomáš Pěšina z Čechorodu, Bohuslav Balvín, Jiří Středovský aj.). Tato teorie je založena na použití adjektiva komenský, tzn. pocházející z Komně. Jisté je, že jeho předci opravdu z této vesnice pocházeli.

Na vesnici Nivnice poukazuje několik podpisů, které sám Komenský užil, tedy Nivnický. Je známo, že v Nivnicích Komenský pobýval po smrti rodičů u svých poručníků. Ovšem v urbáři ostrožského panství z roku 1592 se jméno otce Jana Amose Komenského (Martin Komenský či Fojtův Martin či Martin Segeš) nevyskytuje.

Jak se zdá, doposud nebyla tato otázka jednoznačně dořešena. Zdroje pouze poukazují na jednotlivé hypotézy a podpůrné materiály k nim, ovšem stále schází průkazný dokument, který by jednu z teorií potvrdil.

Zdroje:

MIČKA, Antonín. Osobnost velkého Moravana : hypotézy a spory o rodiště Jana Amose Komenského. Malovaný kraj. -- Roč. 42, č. 2 (březen-duben 2006), s. 12-13.

VYSKOČIL, František. Jan Amos Komenský - nové poznatky o jeho rodě a rodišti. Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 101, č. 1 (1992), s. 93-94.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.06.2008 14:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu