J.A.Komenský

Text dotazu

Dobrý den,hledám publikace o J.A.Komenském. Odborné
publikace o Komenském jako o filozofivi a jiné. Předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

informace o J. A. Komenským, jeho životě a myšlení najdete např. v následujících

publikacích:

* Veselá, Z. a kol. (edd.): Aktuální problémy výchovy ve světle odkazu J. A.

Komenského : Celost. seminář Brno 1991, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity : Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 1991

* Palouš, R.: Česká zkušenost : příspěvek k dějinám české filosofie: o Komenského škole stáří, o Bolzanově významu v našem duchovním vývoji a o Masarykově filosofickém mládí - se závěrečným odkazem k Patočkovi. Praha:

Academia, 1994

* Skutil, J.: České období Jana Amose Komenského : literárněhistorický rozbor stěžejních děl z let 1613-1632. Brno: Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisku : Moravské zemské muzeum, 1996

* Čapková - Votrubová, D.: Český a slovenský ohlas názoru Komenského na výchovu nejmenších dětí. Praha: ČSAV, 1964

* Nováková, J.: Čtvrt století nad Komenským. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1990

* Kopecký, M.: Domov a svět Jana Amose Komenského. Brno : Univerzita J.E.

Purkyně, 1985

* Piťha, P.: Dvě tváře českého vychovatelství : Ludmila Přemyslovna a Jan Amos Komenský. [S.l.] : AVED, 1992

* Pleskot, J.: Fulnecké intermezzo Jana Amose Komenského. Ostrava: Profil, 1970

* Kalivoda, R.: Husitská epocha a J. A. Komenský. Praha: Odeon, 1992

* Válka, J.: Husitství na Moravě ; Náboženská snášenlivost ; Jan Amos Komenský. Brno: Matice moravská, 2005

* Polišenský, J.: J.A. Komenský a jeho doba. Praha: Orbis, 1957

* Pernes, J. a kol.: J. A. Komenský a kultura jeho doby : sborník statí k 400.

výročí narození. Brno: Moravské zemské muzeum, 1992

* Berdychová, J.: J. A. Komenský a tělesná kultura. Praha: Olympia, 1991

* Kumpera, J.: Jan Amos Komenský : Poutník na rozhraní veku. Ostrava: Amosium servis ; Praha: Svoboda, 1992

* Ždímal, M.: Ján Amos Komenský : praxeológ. Praha: Správa pre sociálné riadenie Federálneho ministerstva obrany, 1992

* Pánek, J.: Jan Amos Komenský. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990

* Vyskočil, F.: Jan Amos Komenský : kapitoly o jeho předcích, rodicích, příbuzných a místě narození. Brno: Blok ; Uherský Brod : Muzeum Jana Amose Komenského, 1990

* Polišenský, J.: Jan Amos Komenský : Studie s ukázkami z díla. Praha:

Melantrich, 1973

* Lordkipanidze, D. O.: Jan Amos Komenský : 1592-1670. Praha: SPN, 1972

* Říčan, R.: Jan Amos Komenský : muž víry, lásky a naděje. Praha: Kalich, 1970

* Floss, P.: Jan Amos Komenský : Od divadla věcí k dramatu člověka. Ostrava:

Profil, 1970

* Štěříková, E.: Jan Amos Komenský a Pieter Cornelisz Brederode. Praha: ČSAV,

1964

* Bečková, M.: Jan Amos Komenský a Polsko. Praha: Academia, 1983

Literaturu si můžete vyhledávat i sama, např. pomocí elektronického katalogu Národní knihovny (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) a to zadáním klíčových slov do příslušného pole.

Prověřený zdroj:

http://sigma.nkp.cz/cze/nkc

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.12.2008 14:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu