Izraelsko – ruská vojenská spolupráce v oblasti Blízkého východu

Text dotazu

Izraelsko – ruská vojenská spolupráce v oblasti Blízkého východu
z historického pohledu až po současnost. V současnosti boj proti Is.

Odpověď

Dobrý den,

Vztahy mezi SSSR a Izraelem jsou podrobně a z mnoha pohledů zpracovány jak monograficky, tak článkově; výběr dokumentů uvádím dále. Současná spolupráce Ruska a Izraele jsou pak předmětem spíše zpravodajství a médií. Vzhledem k nepřebernému množství bych Vám spíše doporučil portály, kde lze snadno vyhledat články, týkající se izraelsko-ruských vztahů; soubornou kritickou syntézu, rekapitulující aktuální dění, se mi nepodařilo dohledat. Proto doporučuji navštívit servery Startfor (https://www.stratfor.com/), který se však zabývá spíše postupem jednotlivých států vzhledem k IS, a v kombinaci s izraelsko-ruskými vztahy se jím takřka nezabývá. Ohledně aktuální podoby spolupráce Ruska a Izraele pak jako zdroj poslouží online verze novin Haaretz a Debka. 

Použité zdroje

Monografie a články:
MEDVEDEV, Žores Aleksandrovič, HRUBÝ, Petr. Stalin a židovský problém: nová analýza. Brno : Stilus, 2005. 285 s. ISBN:80-903550-3-X
RUCKER, Laurent, ČADSKÝ, Vladimír. Stalin, Izrael a Židé. Praha : Rybka, 2001. 313 s. ISBN:80-86182-53-3
HERZOG, Chaim. Arabsko-izraelské války: válka a mír na Blízkém východě od války za nezávislost v roce 1948 po současnost. Chaim Herzog ; [z anglického originálu ... přeložil Vladimír Pilát]. Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 617 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm ISBN:978-80-7106-954-6 (váz.)
GOLAN, Galia. Soviet policies in the Middle East: from World War Two to Gorbachev. New York: Cambridge University Press, 1990. Cambridge Soviet paperbacks, 2. ISBN 0521358590.
DAN, Uri. Šaronovo předmostí. Praha : Naše vojsko, 2009. 316 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty, plány ; 24 cm ISBN:978-80-206-1039-3 (váz.)
SACHAR, Howard Morley, HRYCH, Ervín, HRYCHOVÁ, Helena. Dějiny státu Izrael. 1. vyd. Praha : Regia, 1999. 767 s. : mp. ISBN:80-902484-4-6 (váz.)
RO'I, Yaacov. a Boris. MOROZOV. The Soviet Union and the June 1967 Six Day War. Stanford, Calif.: Stanford University Press, c2008. ISBN 0804758808.
KARSH, Efraim. The Soviet Union and Syria: the Asad years. London [etc.]: Routledge, 2014. ISBN 9781315818986.
ČEJKA, Marek. Dějiny moderního Izraele. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 219. D
(Grada). ISBN 9788024729107.
ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina: minulost, současnost a směřování
blízkovýchodního konfliktu. 2., aktualiz. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu
- Barrister, 2007, str. 149 a 193. ISBN 978-80-87029-16-9.
FREEDMAN, Ed. by Robert O. Israel's first fifty years. Gainesville [u.a.]: Univ. Press
of Florida, 2000, s. 1-2. ISBN 0813018196.
Online dostupné zdroje:
Putin and Russia's Middle Eastern policy. Middle East Review of International Affairs [online]. 10(2), 15 s. [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: http://www.rubincenter.org/[…]s-middle-eastern-policy.pdf
Do traces of KGB, FSB and GRU lead to Islamic State? In: EESC: Eastern Europe Studies Centre [online]. Vilnius: EESC, 2014 [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: http://www.eesc.lt/[…]/Putins%20Russia%20ENG%20No8.pdf
STEJSKAL, Karel. Role Ruska v boji proti islámskému terorismu. In: Bezpečnost v
době neklidu: sborník příspěvků ze studentské konference[online]. 1. vyd. Praha:
Metropolitan University Prague Press, 2013 [cit. 2015-03-30]. ISBN 978-80-86855-
92-9. pp. 116-121. Dostupné
z:http://www.c4ss.cz/[…]/Sbornifinal.
pdf#page=117
KARASOVA, Tatyana. Russian-Israeli Relations, Past, Present, and Future: A View
from Moscow. In: ZVI MAGEN AND VITALY NAUMKIN, Editors. Russia and
Israel in the changing Middle East: conference proceedings [online]. 2013 [cit. 2015-
03-30]. ISBN 9789657425527. Dostupné z:http://www.isn.ethz.ch/Digital-
Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-
a6a8c7060233&lng=en&id=172130
KATZ, Mark. Putin's Pro-Israel Policy. Middle East Forum [online]. winter 2005,
Volume 12, Number 1, pp 51-59 [cit. 2014-11-05]. Dostupné
z: http://www.meforum.org/690/putins-pro-israel-policy
SATANOVSKY, EUGENE. Israeli-Russian Relations: An Interesting Dynamic.
In: Carnegie: Moscow Center [online]. 2014 [cit. 2015-04-05]. Dostupné
z: http://carnegie.ru/eurasiaoutlook/?fa=56704
SHAMAH, David. Sanctions propel Israel, Russia to expand agriculture ties. The
Times for Israel [online]. 2014 [cit. 2015-04-26]. Dostupné
44
z:http://www.timesofisrael.com/[…]/
DELANOË, Igor. Israel and Russia: New Best Friends. In: Middle East
Online [online]. 2014 [cit. 2015-04-05]. Dostupné z:http://www.middle-eastonline.
com/english/?id=67989
BAILEY, Megab. A Strategic Alliance: An Exploration of Israeli-Russian Relations.
In: SIT Digital Collections [online]. 2014 [cit. 2015-04-26]. Dostupné
z: http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/1985/
Israel, ISIS and the Paris attacks. OpenDemocracy [online]. 2015, , 4 s. [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: http://eprints.lse.ac.uk/64[…]20the%20Paris%20attacks.pdf

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

Praha

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

26.04.2016 13:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu