IV. sjezd čs.spisovatelů v roce 1967

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych sehnat literaturu, která se nějakým způsobem věnuje IV. sjezdu čs.spisovatelů v roce 1967.

Odpověď

 Dobrý den,

Literatury je skutečně mnoho. Přikládám výsledky vyhledávání v databázích Národní knihovny ČR (databáze NKC a ANL, odkaz: http://aleph.nkp.cz/F/ ).

Monografie z databáze NKC:

Mervart, Jan. Naděje a iluze: čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Vyd. 1. Brno: Host, 2010. 376 s. Studium; sv. 33. ISBN 978-80-7294-402-6.

Vojtková, Hana, ed. 4. sjezd Svazu československých spisovatelů, Praha, 27.-29.6.1967: Soupis materiálů otištěných v Lit. novinách, Kulturní tvorbě, Rudém právu, Impulsu a Plameni. Ústí nad Labem: Kraj. knihovna Maxima Gorkého, 1967. [3] s. Bibliografie Kraj. knih. Maxima Gorkého v Ústí nad Labem; Roč. 1967. Čís. 7.

Hamšík, Dušan. Spisovatelé a moc. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1969. 191 s.

4. sjezd Svazu československých spisovatelů, Praha 27.-29. června 1967: (Protokol). 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1968. 218, [4] s.

Kaplan, Karel. "Všechno jste prohráli!": (co prozrazují archivy o IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů 1967). Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 1997. 178 s. Knihovnička Literárních novin; sv. 4. ISBN 80-237-3549-7.

 

Citace článků z databáze ANL:

Mervart, Jan. Ačkoliv jsme chytli býka za rohy--: Svaz československých spisovatelů a jeho reformní sjezdy. Host, 2007, 23(6), s. 12-14. ISSN 1211-9938. Dostupné také z: http://www.casopis.hostbrno.cz/cs/archiv/2007/6-2007/vyber-z-cisla/ackoliv-jsme-chytli-byka-za-rohy.

Gruša, Jiří. Bezforemné věci nelze reformovat--: dvě otázky pro Jiřího Grušu. Host, 2007, 23(6), s. 18. ISSN 1211-9938.

Kohout, Pavel. Komunismus stalinského typu je vybudovatelný jen za krvavé diktatury--: čtyři otázky pro Pavla Kohouta. Host, 2007, 23(6), s. 18. ISSN 1211-9938.

Vaculík, Ludvík, Hamšík, Dušan a Klíma, Ivan, ed. Letní vzpomínání. Xantypa, 1997, 3(8), s. 78-80.

Kaplan, Karel. Na sjezdu. 4. sjezd spisovatelů po třiceti letech. [1. část]. Literární noviny, 1997, 8(25), s. 1, 11. ISSN 1210-0021. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/8.1997/25.

Kaplan, Karel. Na sjezdu. [2. část]. Literární noviny, 1997, 8(26), s. 11. ISSN 1210-0021. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/8.1997/26.

Kaplan, Karel. Na sjezdu. [3. část]. Literární noviny, 1997, 8(27), s. 11. ISSN 1210-0021. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/8.1997/27.

Bauer, Michal. IV. sjezd SČSS očima historika. Tvar, 1998, 9(14), s. 22-23. ISSN 0862-657X. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/?path=Tvar/1998.

Balaštík, Miroslav et al. Spisovatelé bojovali za svobodu slova, a tím pádem za svobodu vůbec--: (diskuse o sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1967). Host, 2007, 23(6), s. 7-11. ISSN 1211-9938. Dostupné také z: http://www.casopis.hostbrno.cz/cs/archiv/2007/6-2007/vyber-z-cisla/spisovatele-bojovali-za-svobodu-slova-a-tim-padem-za-svobodu-vubec.

Nový, Antonín. Statečný pokus. Mladá fronta Dnes - Praha, 2009, 20(160). Kavárna, s. D/5-7. ISSN 1210-1168.

Trefulka, Jan. Uvízlé věty Jana Trefulky: Reči pionierou--. Host, 2007, 23(6), s. 2. ISSN 1211-9938.

Vaculík, Ludvík. Vysvobodil mě až Brežněv--: rozhovor s Ludvíkem Vaculíkem. Host, 2007, 23(6), s. 15-17. ISSN 1211-9938. Dostupné také z: http://www.casopis.hostbrno.cz/cs/archiv/2007/6-2007/vyber-z-cisla/vysvobodil-me-az-breznev.

Šimečka, Martin M. Vzpoura spisovatelů. Respekt, 2007, 18(26), s. 3. ISSN 0862-6545.

Hiršal, Josef. Z Letu let. [1. část]. Literární noviny, 1997, 8(30), s. 10. ISSN 1210-0021. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/8.1997/30.

Hiršal, Josef. Z Letu let. [2. část]. Literární noviny, 1997, 8(31), s. 10. ISSN 1210-0021. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/8.1997/31.

Hiršal, Josef. Z Letu let. [3. část]. Literární noviny, 1997, 8(32), s. 10. ISSN 1210-0021. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/8.1997/32.

Vaculík, Ludvík. Z projevu Ludvíka Vaculíka na IV. sjezdu SČSS. Host, 2007, 23(6), s. 16, 17. ISSN 1211-9938.

Karfík, Vladimír. Za zrcadlem. Literární noviny, 1998, 9(2), s. 6. ISSN 1210-0021. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/?path=LitNIII/9.1998/2.

Formánek, Jaroslav. Zrušte cenzuru, soudruzi!. Respekt, 2007, 18(26), s. 17-19. ISSN 0862-6545.

 

Dále bychom Vám doporučovali databáze Ústavu pro českou literaturu: http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio (do předmětu uveďte sjezd spisovatelů), případně, pokud naleznete citaci článku, můžete zkontrolovat na této webové adrese: http://archiv.ucl.cas.cz/ (digitalizovaný archiv časopisů), zda dané číslo není zdigitalizované, tudíž ke stáhnutí z domova. Několik článků jsme nalezli v Ústavu soudobých dějin ( http://www.usd.cas.cz/), který jsme prohledávali prostřednictvím portálu Jednotné informační brány (www.jib.cz ). Tento portál "sklízí" informace ze souborných katalogů i jednotlivých katalogů knihoven a ústavů.

 

Pro usnadnění Vaší práce přikládáme několik citací z dobových článků právě z databáze Ústavu pro českou literaturu, nicméně doporučujeme tuto databázi navštívit, neboť článků zde citovaných na Vaše téma naleznete velmi mnoho:

TAUFER, Jiří

O ahistorismu v kultuře : Z diskusního příspěvku Jiřího Taufra na sjezdu Svazu českých spisovatelů / Jiří Taufer

In: Rudé právo. - Roč. 52, č. 147 (24. 6.), s. 4. - 1972 pol, dis (cze-česky) [Polemika s projevem Milana Kundery na 4.sjezdu Svazu čs.spisovatelů z roku 1967.]

-> Ustavující sjezd Svazu českých spisovatelů [sjezd], 31.05.1972 -

-> 01.06.1972 ; 4.sjezd Svazu českých spisovatelů [sjezd] - 1967 Milan

-> Kundera ; Svaz českých spisovatelů

885.0 + 061.3 + 008 + 061.2

teorie kultury

bm

 

LAJČIAK, Milan

Úhel zdvihu / Milan Lajčiak

In: Kulturní tvorba. - Roč. 6, č. 1 (4. 1.), s. 3. - 1968 cla (cze-česky) [Článek o ideologických diverzích čs. spisovatelů a o jejich porušování zásady stranického umění; též o kultu "neosobnosti" a o kultu módy v současné literatuře. S kritikou 4. sjezdu Svazu čs. spisovatelů.]

-> Sjezd Svazu čs. spisovatelů [sjezd]

-> Svaz československých spisovatelů (umělecké sdružení)

885.0 + 7 + 32 + 061.3 + 061.2

Bm

 

PLUDEK, Alexej

Návrh k diskusi o literatuře pro děti a mládež v předsjezdových přípravách a k závěrečné zprávě 4. sjezdu Svazu čs. spisovatelů / Alexej Pludek

In: Zlatý máj. - Roč. 11, č. 1 (leden), Příl., s. 1-2. - 1967 cla (cze-česky)

-> 4. sjezd Svazu československých spisovatelů, 27.06.1967 - 29.06.1967

061.2 + 061.3 + 087 + 885.0

Bm

 

Zpráva ze zasedání ÚV SČSS

In: Literární noviny. - Roč. 16, č. 14 (8. 4.), s. 2. - 1967 zpr (cze-česky) [O programu zasedání 31. 3.; mj. o přípravě 4. sjezdu.]

-> 4. sjezd Svazu československých spisovatelů, 27.06.1967 - 29.06.1967

061.2 + 061.3

Bm

 

Před sjezdem spisovatelů / Přispěli Jiří Šotola, Karel Ptáčník, Ladislav Ťažký, Adolf Branald, Jaroslav Putík, Antonín Jelínek, Václav Havel, Anton Hykisch, Juraj Špitzer, Jan Procházka

In: Plamen. - Roč. 9, č. 4 - 5 (duben - květen), s. 154-156, 154-156. - 1967 ank (cze-česky) [Anketa o možnostech a smyslu sjezdu.]

-> 4. sjezd Svazu československých spisovatelů, 27.06.1967 - 29.06.1967

885.0 + 061.2 + 061.3

Bm

 

Zeptali jsme se před sjezdem a odpověděli nám / Přispěli Vladimír Neff, Ivan Klíma, Ludvík Vaculík, Adolf Branald, Ladislav Novomeský, Jiří Kolář, Milan Uhde, Ladislav Fuks, Bohumil Hrabal, Karel Šiktanc, Michal Šmajda, Václav Havel, Jaroslav Putík, Jaroslav Seifert, Otakar Vávra, Miloslav Kabeláč, Jan Kotík, Antonín Sychra, Ivan Vojtěch, Jaromír Šofr, Drahomíra Novotná

In: Literární noviny. - Roč. 16, č. 21 - 25 (27. 5. ; 3. 6. ; 10. 6. ; 17. 6. ; 24. 6.), s. 5, 3, 4-5, 1 a 4, 5-7. - 1967 ank (cze-česky) [Anketa o významu spisovatelské organizace pro spisovatele, literaturu a veřejnost; též o problémech, na něž by se měla soustředit sjezdová diskuse.]

-> 4. sjezd Svazu československých spisovatelů, 27.06.1967 - 29.06.1967

885.0 + 061.2 + 061.3

Bm

 

Vaším dalším krokem bude se zaregistrovat v knihovně, případně ústavu, kde Vám umožní si konkrétní články okopírovat a knihy si půjčit k prostudování.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.06.2013 08:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu