Italská šlechta v českých zemích

Text dotazu

Dobrý den,
ráda využiji vaší služby - zajímalo by mne, jak a kdy se dostala italská šlechta do českých zemí (např. Palffyové, Piccolominiové A DALŠÍ představitelé?).
Jaké byli příčiny a důsledky této migrace/emigrace? (projevy v umění apod.?)
Které publikace o tomto tématu pojednávají?
Kteří historici se tomuto tématu věnují?
Existují nějaké relevantní odkazy na zahraniční literaturu (angl., něm., italskou?)

Odpověď

Dobrý den,

styky české a italské šlechty mají dlouhou historii, ačkoli nebyly tak četné. Usidlování italských rodů v Čechách pak nebylo otázkou jediné doby.

Docházelo ke sňatkům (většinou šlechtičny se provdávaly jak do Čech tak do Itálie), což zakládalo možnosti dalších styků.

Určitým mezníkem byla třicetiletá válka po níž se do Českých zemí dostává větší počet cizinců, kteří často za zásluhy získali zkonfiskované pozemky české protestantské šlechty. To je případ Ottavia Piccolominiho nebo Jana Matyáše Gallase. Italské rody přicházely do Čech i později, například Belcrediové získali panství na Moravě díky sňatku v polovině 18. století.

Pramen speciálně k otázce italské šlechty v Čechách jsme nezjistili, řadu údajů ale najdete v obecněji zaměřené literatuře.

Prameny a instituce:

Čsp. Souvislosti č. 3-4/2002, tematický věnovaný italsko-českým stykům, část na

 www.souvislosti.cz

Čechy v dějinách italské kultury : (Tisíciletá žeň) / Napsal Arturo Cronia.

-- V Praze : Česká akademie věd a umění, 1936. -- 231 - [I] s. ; 8°,

Svět české aristokracie : (1500-1700) / Petr Maťa. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. -- 1060 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm (k otázce sr. str. 113, 148n.),

Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české / Milan Mysliveček. -- 1. vyd.. -- Plzeň : Fraus, 2005-2006. -- 2 sv. (391, 383 s.)

: il. (převážně barev.), erby, portréty, faksim. ; 31 cm,

Modrá krev : minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích / Petr Mašek. -- 3., upr. vyd.. -- Praha : Mladá fronta, 2003. -- 330 s. :

erby ; 24 cm,

http://www.hiu.cas.cz/cs/ - Historický ústav AV ČR, http://cms.flu.cas.cz/index.php - Centrum medievistických studií.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.10.2007 11:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu