Italská fronta 1916

Text dotazu

Vážení,
je možno zjistit, kde operoval 11. pěší pluk s říjnu/listopadu 1916? Potřebuji si ověřit domněnku o místu zajetí.
Děkuji předem

Odpověď

Vážená paní ...,

Údaje o dislokaci jednotek a jejich aktivitě v rámci vojskových uskupení lze zjistit z několika zdrojů. Předně se jedná o obsáhlé kompendium Österreich-Ungarns letzter Krieg, mapující nasazení a aktivity rakouské armády v celém průběhu první světové války. Obsáhlá monografie je doplněna bohatým rejstříkem a mapovou přílohou. Kompendium však v rámci udržení přehlednosti toto téma zpracovává pouze do úrovně brigád, takže pro konkrétní nasazení jednotlivých pluků, popř. jejich součástí, je nutno použít dalších zdrojů. Tím je tzv. Ordre de bataille, tedy bojové sestavy (odkaz na oba zdroje uvádím dále). Tyto rozpisy zaznamenávají příslušnost pluku ke konkrétním brigádám či dalším organizačním celkům vyššího řádu; na základě znalosti této informace pak lze ve zmíneném Österreich-Ungarns letzter Krieg dohledat informace o nasazení. Příslušný rozpis bojových sestav byl vytvořen na základě poznámkového aparátu k ÖULK s přímým záměrem vytvořit přehledný doplněk k tomuto zdroji. Podle zmíněných zdrojů byl v roce 1916 11. Infanterieregiment v sestavě 18. brigády, od 31. října pak první až čtvrtý prapor u 56. brigády na italské frontě v okolí Isonza (Soči). V sestavě 56. brigády se příslušné čísti pluku tako zúčastnily deváté bitvy na Soče.

Kompendium Österreich-Ungarns letzter Krieg je přístupné v rámci on-line zdrojů Hornorakouské zemské knihovny (Oberösterreichische Landesbibliothek) zde: http://digi.landesbibliothek.at/viewer/resolver?urn=urn:nbn:at:AT-OOeLB-1591991

Příslušný rozpis bojových sestav je Vám pak v přehledné podobě k dispozici zde: http://www.austrianphilately.com/dixnut/dn6g1.htm

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

Praha

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

30.06.2015 21:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu