INVIK

Text dotazu

Dobý den,
ráda bych se dozvěděla, co se skrývá za zkratkou INVIK.
Setkala jsem se s ní při přípravě ke zkoušce z předmětu Knihovnictví na 1.LF UK. Snad Vám víc napoví přesné znění otázky: Současné možnosti doručování dokumentů knihovnami nebo databázovými firmami. Význam pro aktuálnost a kvalitu informací (např. INVIK ve Státní technické knihovně).

Odpověď

Za zkratkou INVIK se skrývá pojem INtegrovaná VIrtuální Knihovna

Integrovaná virtuální knihovna STK (dále jen INVIK STK) představuje vyšší úroveň elektronizace knihovnicko-informačních procesů. Základní rozdíl spočívá v přechodu od elektronizace katalogů a jiných sekundárních informačních pramenů k elektronizaci služeb. Základní ideou je umožnit vzdálenému uživateli kvalitní a rychlý přístup k informačním zdrojům a službám knihovny bez nutnosti její fyzické návštěvy.

Další fází, která záběr INVIKU rozšiřuje, je Virtuální polytechnická knihovna (VPK), viz. http://www.vpk.cz/.

K dalšímu studiu Vám mohu doporučit

HEICL, Václav; SKENDERIJA, Saša; ŠVASTOVÁ, Zuzana. STK chce šetřit čas a nohy svých čtenářů. Ikaros [online]. 1997, roč. 1, č. 3 [cit. 2007-06-25]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/27>. URN-NBN:cz-ik27. ISSN 1212-5075.

HEICL, Václav; SKENDERIJA, Saša; ŠVASTOVÁ, Zuzana. Integrovaná virtuální knihovna STK - knihovna do deště. Sborník Inforum 1997 [online]. Praha : 1997 [cit. 2007-06-25]
Dostupný na World Wide Web:
http://www.inforum.cz/infomedia97/invik.htm
 

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

30.11.2007 11:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu