"interpersonální komunikace"

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, ve které době se pojem interpersonální komunikace začíná porpvé používat, u koho se poprvé objevuje. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, původ pojmu "interpersonální komunikace", kdy a kdo tento pojem poprvé použil, se nám bohužeel nepodařilo zjistit. Prošli jsme několik publikací, jak uvidíte v seznamu použité literatury, avšak všude se vyskytují pouze teorie, definice a druhy komunikace (konkrétně interpersonální komunikace).
U definic pojmů souvisejících s komunikací je vždy uvedeno i dílo a autor, ze kterého byla definice použita. Většinou se jedná o 2. polovinu 20. století ( v několika málo případech o 1. polovinu), z toho však nemůžeme jednoznačně usoudit, že do této doby spadá i první použití pojmu interpersonální komunikace.
S dotazem se zkuste obrátit na Psychologický ústav Akademie věd ČR (http://www.psu.cas.cz/), jehož Oddělení psychologie osobnosti se zabývá i sociální psychologií, do které lze komunikaci zařadit.
Tématicky by Vašemu dotazu mohl odpovídat také Sociologický ústav AV ČR (http://www.soc.cas.cz/), ovšem profil jednotlivých pracovišť není již tak relevantí jako Psychologický ústav.
Využít můžete také Knihovnu AV ČR (http://www.lib.cas.cz), která službu Ptejte se knihovny také poskytuje.

Dále Vám doporučujeme projít časopisy, které se zabývají tématem  psychologie/sociologie, zda byste zde nenašla nějaké informace:
* Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas philosophica. Psychologica. Varia psychologica. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1991-. -- sv. ISSN 1803-022X

* Bulletin PsÚ. Praha : Akademie věd České republiky, Psychologický ústav, 1995-. -- sv. ISSN 1211-216X.

* Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha : Academia, 1957-. -- sv. ISSN 0009-062X.

* Psychologie : časopis pro teoretickou a užitou psychologii. Brno : Sdružené pedagogické korporace, 1935-1950.

* Psychologie dnes. Praha : Portál, 1998-. -- sv. ISSN 1212-9607

* Sociální procesy a osobnost ... : sborník příspěvků : Brno ... / pořádal Psychologický ústav AV ČR v Brně. Brno : Masarykova univerzita, [1998]-. -- sv.

* Virya-Lebenskraft : Psychologie und Kommunikation : Jahrbuch = Psychologie
a komunikace : ročenka. Wien : Ladislav Nykl, [19-?]-   . --    sv. ISSN 1608-6619.

* Human communication research. Oxford : Oxford University Press, 1974-  . ISSN 0360-3989.

Informace o dostupnosti časopisů naleznete v Souborném katalogu periodik SKC/P na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ .

Existuje mnoho knih na interpersonální komunikaci či komunikaci obecně, které není ve schopnostech služby PSK projít. Uvádíme Vám seznam těch několika, které jsme prolistovali, bohužel bez výsledku. Jejich záznam naleznete v katalogu NKC na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ :
* HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie. Vyd. 4.. Praha : Portál, 2007. 166 s. ISBN 978-80-7367-283-6.

* MOSLEROVÁ, Nikola. Interpersonální komunikace. Vyd. 1.. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004. 40 s. ISBN 80-7042-692-6.

* MIKULÁŠTÍK, Milan. Interpersonální komunikace. Vyd. 1.. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2001. 187 s. ISBN 80-7318-047-2.

* VYBÍRAL, Zbyněk. Úvod do psychologie komunikace : přehled základních přístupů k interpersonální komunikaci. Vyd. 1.. Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. 118 s. ISBN 80-7041-002-7.

* HANUŠ, Radek. Vybrané kapitoly ke komunikačním dovednostem. Vyd. 1.. Olomouc : Hanex, 2007. 99 s. ISBN 978-80-85783-83-4.

Další knihy můžete nalézt v katalogu NKC, stačí zadat klíčová slova/předmět komunikace, interpersolánlí komunikace, sociální psychologie, apod. Výsledky dotazu můžete dále upravovat pomocí funkcí "filtrovat" a "zpřesnit".

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.03.2009 15:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu